Mosaiikki-blogissa: Vaihtoehtoja kansainväliselle kehitysajattelulle?

Mosaiikki-blogi tarjoilee tällä kertaa toisen osan koskien Irbidin pakolaisleiriä Jordaniassa.

”Ystäväni ovat myös valittaneet tavasta, jolla apua annetaan. Etnosentristen olettamusten perusteella toimivat, paikallisista etääntyneet länsimaalaiset avustusjärjestöt tarjoavat usein epäolennaista ja epäkäytännöllistä apua. Ulkomaalaiset työntekijät, jotka tulevat maahan avustamaan syyrialaisia tai palestiinalaisia pakolaisia (ja aikanaan lähtevät) ja edunsaajat (jotka pysyvät maassa) ymmärtävät vääjäämättä humanitaarisen tilanteen sekä avunannon eri tavoin.”

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian tohtorikoulutettava Salla-Maria Korhonen jatkaa  kaksiosaisen kertomuksensa toisessa osassa  Irbidissä sijaitsevan pakolaisleirin toiminnan esittelemistä. FIME, HY ja SYLFF toimivat hänen Jordaniassa tapahtuvan kenttätyönsä rahoittajina.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan täältä.