Finlands Mellanösterninstitut (FIME) är ett vetenskapsinstitut som bedriver forskning om språk, kulturer, religioner och samhällen i Mellanöstern.