Instituutti

Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka tekee Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimusta. Instituutti paitsi tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa myös edistää ja ylläpitää akateemista ja kulttuurista yhteistyötä Lähi-idän alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi instituutti tuo tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja Lähi-idästä käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa.

FIMEn toimialue kattaa laajasti koko Lähi-idän alueen. Instituutti sijaitsee Beirutissa, Libanonissa ja sillä on edustus Kairossa, Egyptissä. Instituuttia ylläpitää Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, joka toimii Helsingissä.

Suomen Lähi-idän instituutti on yksi Suomen neljästä ulkomailla sijaitsevasta tiedeinstituutista, ja se kuuluu Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkostoon. Instituutin toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, tiedettä ja kulttuuria tukevat säätiöt, yhdistykset ja yksityishenkilöt.

Katso instituutin esittelyvideo!

FIMEn esittelyvideo suomeksi.