Tutkimus

Suomen Lähi-idän instituutti on tiedeinstituutti, joka tekee Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimusta, tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa sekä tuo tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja Lähi-idästä käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa. Instituutti luo yhteyksiä eri oppialoja edustavien  suomalaisten tutkijoiden välille ja yhdistää suomalaisia ja Lähi-idän korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia toisiinsa. Tutkijoiden esittelyt löytyvät täältä.

Kuva tutkijakoordinaattori Päivi Miettusen kenttätutkimuksesta Jordaniassa