Opiskelijakurssit

kuvituskuva, opiskelijat dyynin päällä

Kursseista ilmoitetaan yleensä instituutin verkkosivuilla, sekä ainejärjestöjen ja instituutin postituslistoilla. Opiskelijat valitaan kursseille hakemusten perusteella ja kurssien suorittamisesta annetaan todistus. Opiskelijoiden on sovittava kurssien korvaavuudesta oman yliopiston kanssa. 

Tulevat kurssit

Introduction to Post-Conflict Reconstruction: Case Studies from the Middle East (5 ECTS)
19.03.-14.05.2021, perjantaisin klo 10:00-12:00
FIMEn kevään verkkokurssi käsittelee konfliktinjälkeisen jälleenrakentamisen (post-conflict reconstruction) tutkimusta ja teoriaa Lähi-idän esimerkkitapausten kautta. Kurssin opettaa FIMEn Kairon edustaja, egyptiläinen politiikantutkija Said Sadek. Maisteri- ja tohtorivaiheen opiskelijoille suunnattu kurssi koostuu verkkoluennoista, kurssikirjallisuudesta, esitelmistä ja kirjallisista töistä. Kurssin kieli on englanti.

Ilmoittaudu kurssille 5.3. mennessä täällä.

Lähi-itä globaalissa poliittisessa taloudessa: tapaus Libanon, Beirut (alun perin 10.–18.5)
-> UUSI AJANKOHTA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN
Lähi-itää kansainvälisessä poliittisessa taloudessa käsittelevän kurssin vetää VTM Taavi Sundell.

Menneitä kursseja

Irakin arabiaa käytännössä -intensiivikurssi, 24.10.-9.12.2020, verkkokurssi
Suomen Lähi-idän instituutin järjestämällä kurssilla perehdyttiin irakinarabian peruskielioppiin, ääntämiseen, kirjoitetun kielen erityispiirteisiin sekä yleisimpään sanastoon opettaja Sampsa Peltosen johdolla.

Russia and the Middle East12.10.-8.12.2020, verkkokurssi
Kokonaan verkossa toteutetulla kurssilla tutustuttiin Venäjän ja Neuvostoliiton historiaan Lähi-idässä 1800-luvulta nykypäivään. Kurssin opettajina toimivat Rinna Kullaa ja Makram Rabah.

Libanon 2019: Poliittiset dynastiat, sektarianismi ja pakolaisten asema, 19.–26.5.2019, Libanon
Suomen Lähi-idän instituutti ja Helsingin yliopisto järjestivät intensiivikurssin, jossa käsiteltiin Libanonin tämän hetkistä tilannetta, sen poliittista järjestelmää ja pakolaisten asemaa maassa. Kurssiin sisältyi asiantuntijoiden luentoja ja tutustumiskäyntejä eri puolilla Libanonia.
Kurssin vastuullinen opettaja oli Helsingin yliopiston professori Hannu Juusola.

Shaping of the Post-Arab Spring in the Middle East21.–27.10.2018, Kairo
Suomen Lähi-idän instituutti ja Helsingin yliopisto järjestivät Kairossa modernin Lähi-idän tutkimukseen ja/tai maailmanpolitiikkaan suuntautuneille maisterivaiheen opiskelijoille tarkoitetun intensiivikurssin ”Shaping of the Post-Arab Spring in the Middle East” lokakuussa 2018. Kurssiin sisältyi paikallisten asiantuntijoiden luentoja Kairon amerikkalaisessa yliopistossa ja vierailuja tutkimuslaitoksissa.
Kurssin vastuullinen opettaja oli Helsingin yliopiston professori Hannu Juusola.

Beduiini-identiteettiä etsimässä, 17.–31.5.2018, Jordania
Kurssin aikana tutustuttiin beduiinien materiaaliseen ja immateriaaliseen kulttuuriin ja pohdittiin, miten ja miksi identiteettiä ja kulttuuria luodaan, ylläpidetään ja muokataan. Lähtökohtina olivat antropologia ja perinteentutkimus, mutta identiteettiä lähestyttiin laajasti eri näkökulmista.
Kurssin vetäjänä toimi FT Päivi Miettunen.

Marokko ja Välimeren muuttoliike-intensiivikurssi, 5.–12.3.2018, Marokko
Kurssilla käsiteltiin Välimeren muuttoliikennettä Marokon näkökulmasta sekä Pohjois-Marokon historiaa ja yhteiskuntaa. Perehdyimme aiheeseen luennoilla ja retkillä.
Asiantuntijana kurssilla oli arabian kielen ja islamintutkimuksen yliopistonlehtori Marko Juntunen.

Egypt as an International and Regional Actor, 7.–15.3.2017, Kairo
Kurssilla perehdyttiin Egyptin asemaan alueellisena suurvaltana panarabismin ajoista nykypäivään. Aihetta käsiteltiin laajasti identiteetin, uskonnon, median ja politiikan kautta. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Lähi-idän opiskelijat ry:n kanssa.

Reporting the Middle East, 17.–21.10.2016, Kairo
Kurssilla perehdyttiin Lähi-idän, erityisesti Egyptin tilanteeseen ja mediaan paikallisten asiantuntijoiden johdolla. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Kairon amerikkalaisen yliopiston, Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa.


Opi arabiaa Beirutissa! Puhutun arabian intensiivikurssi
29.5.– 09.6.2016, Beirut

Lessons from Finland in History Education, 6.12.2014, Beirut

Media Role in Revolution, Counter-Revolution and Democratization in Arab Spring Countries, 2014, Kairo

Iranilainen yhteiskunta, 2014, Iran

Arkeologinen opiskelijaekskursio, 2014, Turkki

Arabian intensiivikurssi Helsingin yliopiston opiskelijoille, 2014, Amman

90-vuotias Turkin tasavalta tarkastelussa, 2013, Istanbul

Opi arabiaa Ammanissa! Puhutun arabian intensiivikurssi, 2012, Amman

Lebanon – A Quest for State, Society, Security and Citizenship, 2012, Beirut

Kuvitustyöpaja Beirutissa, 2011, Beirut

Faraonisen Egyptin taide ja kulttuuri 2010, Egypti

Ilmastonmuutos, vesi ja turvallisuus Lähi-idässä 2010, Syyria

Opi arabiaa Damaskoksessa! Puhutun arabian intensiivikurssi 2010, Damaskos

Islam, yhteiskunta ja sukupuoli Lähi-idässä 2009, Kairo

Syyrian arabian puhekielen kurssi 2009, Damaskos

Lähi-itä kansainvälisessä poliittisessa järjestelmässä 2009, Kairo

Hellenismi Lähi-idässä 2008, Syyria

Konservointikurssit I ja II 2008, Damaskos

Juutalainen ja kristillinen Kairo 2007, Kairo

Turkki tienristeyksessä 2007, Istanbul

Assyria ja Syyria 2007, Syyria

Libanonin ekskursio 2006, Libanon

Lähi-itä ja Eurooppa: poliittinen ja yhteiskunnallinen muutos 2006, Kairo

Egyptin arabian puhekielen kurssi 2006, Kairo

Historiallinen Damaskos 2006, Damaskos

Uhanalaiset kielet, kielen kuolema ja kielen revitalisaatio 2005, Damaskos