Vana Kalenderian ja Rima Majed aloittavat FIMEn residenssitutkijoina syksyllä 2021

Dr Vana Kalenderian ja Dr Rima Majed on valittu Suomen Lähi-idän instituutin uusiksi residenssitutkijoiksi syksylle 2021. Kolmen kuukauden mittainen residenssi tarjoaa tutkijoille tilaisuuden keskittyä omaan tutkimukseensa osana instituutin työyhteisöä Beirutissa. Tämän lisäksi residenssitutkijat järjestävät oman tutkimuksensa aihepiiriin liittyvän aktiviteetin paikalliselle ja kansainväliselle akateemiselle yleisölle.

Instituutin uusi residenssitutkijaohjelma herätti paljon mielenkiintoa Libanonin akateemisessa yhteisössä, ja ohjelmaan saapui suuri määrä korkeatasoisia hakemuksia useilta eri tutkimusaloilta. Olemme kiitollisia kaikille hakijoille tilaisuudesta tutustua heidän tutkimusprojekteihinsa.

Paljon onnea Vana ja Rima ja lämpimästi tervetuloa instituuttiin!

Vana Kalenderian

Vana Kalenderian on osteoarkeologi, joka tutkii muinaisen Lähi-idän hautauskäytäntöjä keskittyen erityisesti roomalaisaikaiseen Libanoniin. Vana on valmistunut osteoarkeologian maisteriksi Edinburghin yliopistosta vuonna 2013 ja arkeologian tohtoriksi Groningenin yliopistosta vuonna 2020.

Vanan tohtorinväitös ”Resurrecting Berytus: a Contextual Analysis of Burials from Roman Beirut” käsitteli roomalaisaikaisen Beirutin hautauksia ja tarkasteli muutoksen ja jatkuvuuden teemoja hautauskäytännöissä kaupungin kolonisaation jälkeen. Monialainen tutkimus yhdisti hautojen materiaalisen kulttuurin ja hautakirjoitusten tarkastelun ihmisjäännösten osteologiseen ja isotooppiseen analyysiin. Lähestymistapa mahdollisti holistisen ja kontekstualisoidun tulkinnan siitä, kuinka imperialistiseen assimilaatioon, kolonisaatioon, muuttoliikkeisiin ja kulttuurien väliseen kontaktiin linkittyneet laajemmat muutokset heijastuivat kaupungin asukkaiden sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin.

Vana on osallistunut useisiin kaivausprojekteihin Libanonissa ja sen ulkopuolella ja työskentelee edelleen tiiviisti paikallisen museoviraston alaisuudessa toimivien arkeologisten työryhmien kanssa. Kenttätyön lisäksi Vanan intohimoihin kuuluu paikallisen arkeologiantutkimuksen ja tiedeviestinnän edistäminen Libanonissa ja laajemmin Lähi-idässä.

Arkeologisten tieteiden ja muinaisyhteisöjen terveyden ja elintapojen lisäksi Vanan tutkimusintresseihin lukeutuvia teemoja ovat imperialismi ja kolonialismi, muuttoliikkeet ja liikkuvuus, sosiokulttuurinen muutos, yksilö- ja ryhmäidentiteettien ilmaisutavat sekä muinaiset rituaalit ja uskomusjärjestelmät. Vana kirjoittaa myös historiallista ja arkeologista blogia, jossa hän julkaisee laajemmalle yleisölle kirjoitettuja popularisoituja artikkeleita. Tutkijaresidenssinsä aikana Vana laajentaa roomalaisaikaiseen Beirutiin keskittyvää tutkimustaan tarkastelemalla muinaista ruokavaliota ja sen yhteyksiä terveysongelmiin, sosiaaliseen statukseen, maantieteelliseen taustaan ja kulttuurillisiin käytäntöihin.

Rima Majed

Rima Majed on sosiologian apulaisprofessori Beirutin amerikkalaisen yliopiston AUB:n sosiologian, antropologian ja mediatutkimuksen yksikössä. Riman työssä keskeisiä teemoja ovat yhteiskunnallinen epätasa-arvo, yhteiskunnalliset liikkeet, sektarianismi, konflikti ja väkivalta. Rima on tehnyt tohtorinväitöksensä Oxfordin yliopistossa, missä hän tutki rakenteellisten muutosten, yhteiskunnallisen mobilisaation ja sektarianismin välisiä yhteyksiä Libanonin kontekstissa. Vuosina 2018-2019 Rima työskenteli vierailevana tutkijana Mamdouha S. Bobst Centre for Peace and Justice -keskuksessa Princetonin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Riman artikkeleita on ilmestynyt useissa kirjoissa, akateemisissa lehdissä ja erilaisilla media-alustoilla, mukaan lukien Social Forces, Mobilization, Routledge Handbook on the Politics of the Middle East, Middle East Law and Governance Journal, Oxford Handbook of the Sociology of the Middle East, Global Dialogue, Idafat: The Arab Journal of Sociology, Al Jumhuriya, OpenDemocracy, Jacobin, Middle East Eye, CNN ja Al Jazeera English.

Tutkijaresidenssinsä aikana Rima työstää valmiiksi yhteistoimittamansa kirjan The Lebanon Uprising of 2019: Voices from the Revolution (I.B. Tauris).

Julkaistu 16.06.2021.