Tutkijavieraat

Aiemmat tutkijavieraat

Liina Mustonen (2018)

”Post doc -tutkimukseni tulee tarkastelemaan liikkuvuuden, yhteiskuntaluokan ja sukupuolen performatiivisuuden suhdetta Lähi-idän ja Euroopan välillä. Suomen Lähi-idän instituutin tutkijavierailijana pääsin kartoittamaan tulevaa kenttätyötäni Libanonissa. Historiallisesti Libanon ja sen pääkaupunki Beirut ovat olleet yksi liikkuvuuden merkittävistä keskuksista. Nykyhistorian tapahtumat, kuten palestiinalaisalueiden miehitys, Libanonin sisällissota ja Syyrian sota, sekä globaalin kapitalismin rakenteet ovat vaikuttaneet muuttovirtoihin ja ihmisten kulkureitteihin. Ihmisten ohella myös representaatiot, ideat, käsitteet ja kuvastot liikkuvat. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, kuinka juuri niiden avulla on rakennettu eroja Euroopan ja Lähi-idän välille.  Tässä väitöskirjatyötäni seuraavassa projektissa tulen tarkastelemaan feminiiniin kehoon liittyvän kuvaston tuottamista, sen historiallista perimää sekä taustalla vaikuttavia poliittisia ja markkinaideologisia valtasuhteita. Kuinka feminiinin kehon representaatiot ilmenevät suhteessa liikkuvuuteen Libanonin transnationaalisessa kontekstissa? Tuleva projektini pyrkii tuomaan uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen tutkimukseen erityisesti sukupuolentutkimuksen, sosiologian ja Lähi-idän tutkimuksen alalla.”


Sheraz Ahmed
(2018)

Dr. Sheraz Ahmed from the Lappeenranta University of Technology’s School of Business and Management visited Sultan Qaboos University, School of Economics and Political Science, in Muscat, Sultanate of Oman from March 17 to June 8, 2018. Dr. Ahmed holds a PhD in Economics and Business Administration and is currently working as a full-time associate professor of finance. His research interests include corporate governance in emerging markets, earnings disclosure practices, asset valuation, and market microstructure.

During his visit to Oman, he along with local faculty conducted an empirical study on relationships among corporate governance characteristics, transparency and firm performance in the MENA region. They collected the board and financial data of publicly listed companies in the MENA region using different online sources including BoardEx, Amadeus, and annual reports of listed companies.

The main objectives of the project are 1) to document the heterogeneity of the corporate governance practices in the region, 2) to establish the level of corporate transparency using the academic models of measuring the earnings transparency levels, and 3) to identify the most significant board characteristics to ascertain the relationship between corporate governance, transparency and firm performance. This project will help to suggest changes in already implemented corporate codes of conduct in the region as well as to design a framework for establishing the corporate governance risk ratings system particularly in Oman (with support from Capital Markets Authority of Oman).