Tutkijavieraat

Nykyiset tutkijavieraat -Syksy 2021

Vana Kalenderian

Vana KalenderianVana Kalenderian on osteoarkeologi, joka tutkii muinaisen Lähi-idän hautauskäytäntöjä keskittyen erityisesti roomalaisaikaiseen Libanoniin. Vana on valmistunut osteoarkeologian maisteriksi Edinburghin yliopistosta vuonna 2013 ja arkeologian tohtoriksi Groningenin yliopistosta vuonna 2020.

Vanan tohtorinväitös ”Resurrecting Berytus: a Contextual Analysis of Burials from Roman Beirut” käsitteli roomalaisaikaisen Beirutin hautauksia ja tarkasteli muutoksen ja jatkuvuuden teemoja hautauskäytännöissä kaupungin kolonisaation jälkeen. Monialainen tutkimus yhdisti hautojen materiaalisen kulttuurin ja hautakirjoitusten tarkastelun ihmisjäännösten osteologiseen ja isotooppiseen analyysiin. Lähestymistapa mahdollisti holistisen ja kontekstualisoidun tulkinnan siitä, kuinka imperialistiseen assimilaatioon, kolonisaatioon, muuttoliikkeisiin ja kulttuurien väliseen kontaktiin linkittyneet laajemmat muutokset heijastuivat kaupungin asukkaiden sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin.

Vana on osallistunut useisiin kaivausprojekteihin Libanonissa ja sen ulkopuolella ja työskentelee edelleen tiiviisti paikallisen museoviraston alaisuudessa toimivien arkeologisten työryhmien kanssa. Kenttätyön lisäksi Vanan intohimoihin kuuluu paikallisen arkeologiantutkimuksen ja tiedeviestinnän edistäminen Libanonissa ja laajemmin Lähi-idässä.

Arkeologisten tieteiden ja muinaisyhteisöjen terveyden ja elintapojen lisäksi Vanan tutkimusintresseihin lukeutuvia teemoja ovat imperialismi ja kolonialismi, muuttoliikkeet ja liikkuvuus, sosiokulttuurinen muutos, yksilö- ja ryhmäidentiteettien ilmaisutavat sekä muinaiset rituaalit ja uskomusjärjestelmät. Vana kirjoittaa myös historiallista ja arkeologista blogia, jossa hän julkaisee laajemmalle yleisölle kirjoitettuja popularisoituja artikkeleita. Tutkijaresidenssinsä aikana Vana laajentaa roomalaisaikaiseen Beirutiin keskittyvää tutkimustaan tarkastelemalla muinaista ruokavaliota ja sen yhteyksiä terveysongelmiin, sosiaaliseen statukseen, maantieteelliseen taustaan ja kulttuurillisiin käytäntöihin.

Rima Majed

Profile picture of Rima Majed.Rima Majed on sosiologian apulaisprofessori Beirutin amerikkalaisen yliopiston AUB:n sosiologian, antropologian ja mediatutkimuksen yksikössä. Riman työssä keskeisiä teemoja ovat yhteiskunnallinen epätasa-arvo, yhteiskunnalliset liikkeet, sektarianismi, konflikti ja väkivalta. Rima on tehnyt tohtorinväitöksensä Oxfordin yliopistossa, missä hän tutki rakenteellisten muutosten, yhteiskunnallisen mobilisaation ja sektarianismin välisiä yhteyksiä Libanonin kontekstissa. Vuosina 2018-2019 Rima työskenteli vierailevana tutkijana Mamdouha S. Bobst Centre for Peace and Justice -keskuksessa Princetonin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Riman artikkeleita on ilmestynyt useissa kirjoissa, akateemisissa lehdissä ja erilaisilla media-alustoilla, mukaan lukien Social Forces, Mobilization, Routledge Handbook on the Politics of the Middle East, Middle East Law and Governance Journal, Oxford Handbook of the Sociology of the Middle East, Global Dialogue, Idafat: The Arab Journal of Sociology, Al Jumhuriya, OpenDemocracy, Jacobin, Middle East Eye, CNN ja Al Jazeera English.

Tutkijaresidenssinsä aikana Rima työstää valmiiksi yhteistoimittamansa kirjan The Lebanon Uprising of 2019: Voices from the Revolution (I.B. Tauris).

Aiemmat tutkijavieraat

Liina Mustonen (2018)

”Post doc -tutkimukseni tulee tarkastelemaan liikkuvuuden, yhteiskuntaluokan ja sukupuolen performatiivisuuden suhdetta Lähi-idän ja Euroopan välillä. Suomen Lähi-idän instituutin tutkijavierailijana pääsin kartoittamaan tulevaa kenttätyötäni Libanonissa. Historiallisesti Libanon ja sen pääkaupunki Beirut ovat olleet yksi liikkuvuuden merkittävistä keskuksista. Nykyhistorian tapahtumat, kuten palestiinalaisalueiden miehitys, Libanonin sisällissota ja Syyrian sota, sekä globaalin kapitalismin rakenteet ovat vaikuttaneet muuttovirtoihin ja ihmisten kulkureitteihin. Ihmisten ohella myös representaatiot, ideat, käsitteet ja kuvastot liikkuvat. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, kuinka juuri niiden avulla on rakennettu eroja Euroopan ja Lähi-idän välille.  Tässä väitöskirjatyötäni seuraavassa projektissa tulen tarkastelemaan feminiiniin kehoon liittyvän kuvaston tuottamista, sen historiallista perimää sekä taustalla vaikuttavia poliittisia ja markkinaideologisia valtasuhteita. Kuinka feminiinin kehon representaatiot ilmenevät suhteessa liikkuvuuteen Libanonin transnationaalisessa kontekstissa? Tuleva projektini pyrkii tuomaan uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen tutkimukseen erityisesti sukupuolentutkimuksen, sosiologian ja Lähi-idän tutkimuksen alalla.”


Sheraz Ahmed
(2018)

Dr. Sheraz Ahmed from the Lappeenranta University of Technology’s School of Business and Management visited Sultan Qaboos University, School of Economics and Political Science, in Muscat, Sultanate of Oman from March 17 to June 8, 2018. Dr. Ahmed holds a PhD in Economics and Business Administration and is currently working as a full-time associate professor of finance. His research interests include corporate governance in emerging markets, earnings disclosure practices, asset valuation, and market microstructure.

During his visit to Oman, he along with local faculty conducted an empirical study on relationships among corporate governance characteristics, transparency and firm performance in the MENA region. They collected the board and financial data of publicly listed companies in the MENA region using different online sources including BoardEx, Amadeus, and annual reports of listed companies.

The main objectives of the project are 1) to document the heterogeneity of the corporate governance practices in the region, 2) to establish the level of corporate transparency using the academic models of measuring the earnings transparency levels, and 3) to identify the most significant board characteristics to ascertain the relationship between corporate governance, transparency and firm performance. This project will help to suggest changes in already implemented corporate codes of conduct in the region as well as to design a framework for establishing the corporate governance risk ratings system particularly in Oman (with support from Capital Markets Authority of Oman).