Utbildning

Institutets utbildningsverksamhet består huvudsakligen av kurser och exkursioner i Mellanöstern för studenter samt undervisning i arabiska och semitiska språk. Utbildningarnas teman har ett mångsidigt samband med olika områden inom Mellanösternforskning. Kurserna är på hög nivå, förmånliga för deltagarna och riktade sig till universitetsstuderande från universitet i Finland.

Kuva: Ella Kaplas