Utbildning

Institutets utbildningsverksamhet består huvudsakligen av kurser och exkursioner i Mellanöstern för studenter samt undervisning i arabiska och semitiska språk. Utbildningarnas teman har ett mångsidigt samband med olika områden inom Mellanösternforskning. Kurserna är på hög nivå, förmånliga för deltagarna och riktade sig till universitetsstuderande från finländska universitet.

Kuva: Ella Kaplas