Stöd institutet

Du kan understöda FIME:s verksamhet genom att bli medlem i Finlands Mellanösterninstituts vänner rf. Syftet med föreningens verksamhet är att öka kännedomen om länderna i Mellanöstern genom att ordna föreläsningar, offentliga tillställningar, utbildningsresor och kulturutbyten mellan Finland och länderna i Mellanösternregionen. Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut har inte personmedlemmar, utan verksamheten kanaliseras via institutets vänskapsförening. Föreningen stöder också Finlands Mellanösterninstitut ekonomisk ifall möjligt.

Du kan ansöka om att bli medlem i Finlands Mellanösterninstituts vänner rf via styrelsen, adr: SLIY/Hallitus, Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors, eller genom att skicka bifogade medlemsansökan (.pdf) per e-post till föreningens sekreterare till adressen sihteeri(at)sliy.fi. Läs mer om verksamheten på föreningens hemsida.

Bild: Milja Rämö