Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten http://www.fime.fi/ samt FIME:s Twitter, Facebook, Instagram och Youtube-kanal.

Utlåtandet har uppdaterats den 13 april 2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som kräver att offentliga nättjänster skall vara tillgängliga.

Vi har själva utvärderat tillgängligheten med tjänsten och hjälpen av WAVE-verktyget.

Tillgänglighetsstatus för digitala tjänster

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbsidan är ännu inte helt förenlig med kraven.

1. Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen:

  • Filer i kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018.

Institutets årsrapporter är publicerade som visuella versioner på basis av den tryckta årsrapporten. Dessa är inte tillgängliga. Årsrapporterna som är publicerade efter den 23.9.2018 är tillgängliga även i textversioner. De rapporter som är publicerade före detta datum är inte tillgängliga.

Artiklar inom serien ”Lukemista Levantista” innehåller PDF-format som har publicerats innan tillgänglighetsförordningen trädde i kraft.

  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

FIME:s Youtube-kanal innehåller videofiler som publicerats före den 23 september 2020 och som inte uppfyller tillgänglighetskraven. 

Alternativa texter är inte tillgängliga på FIME:s Facebook-sidor på bilder som laddats upp före 23.9.2019. Facebook-sidans publikationer är strikt bundna till tid och de äldre bilderna innehåller inte material som skulle hindra att delta i den nutida verksamheten. 

Bilderna som FIME publicerar på Instagram innehåller alternativa texter från och med 23.9.2019. De äldre bilderna innehåller inte alternativa texter.

Har du lagt märke till bristen på tillgänglighet i vår digitala tjänst?

Berätta om det för oss så kan vi åtgärda bristerna till vår bästa förmåga. Kontaktperson: Institutets direktör Susanne Dahlgren, e-postadress susanne.dahlgren@fime.

Tillsynsmyndighet

Kontakta oss ifall du upptäcker brister med tillgängligheten på webbsidan. Vi svarar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar då fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om brister i tillgängligheten till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På sidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland anges hur anmälan görs och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000