Bakgrundsorganisation

Finlands Mellanösterninstitut upprätthålls av Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut, vars syfte är att stödja och främja forskning och undervisning i språk och kulturer i Mellanöstern samt finländarnas konstnärliga verksamhet i Mellanöstern. Stiftelsen förverkligar också sitt syfte genom att bevilja stipendier för vetenskaplig forskning. Stiftelsen grundades år 1994 av Finska Kulturfonden, Helsingfors och Joensuu universitet, Åbo Akademi, Finlands evangelisk-lutherska, ortodoxa och katolska kyrka samt ett antal organisationer och privatpersoner.

Bild: Ella Kaplas

Till stiftelsens styrelse hör följande sakkunniga:

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Prof. Hannu Juusola
Vice ordförande: Prof. Jutta Jokiranta
Dr. Anasse Bouhlal
Doc. Jyri Komulainen
TD Pekka Lindqvist
Direktör för utrikesarbetet, Tero Norjanen
Rådgivare, FD Olli Ruohomäki
Ambassadör Maria Serenius
Professor Saana Svärd
Ambassadör Risto Veltheim

Biträdande ledamöter

Doc. Elina Hellqvist
Universitetsforskare, TD Heta Hurskainen
Forskningsdirektör, doc. Ruth Illman
Doc. Marko Juntunen
SVD Tiina Järvi
Redaktör Tom Kankkonen
Doc. Ilkka Lindstedt
PM Kari Norkonmaa
Verksamhetsledare Pauliina Parhiala
Äldre forskare, PD Timo R. Stewart