Institut

Vad är FIME?

Finlands Mellanösterninstitut (FIME) är ett vetenskapsinstitut som bedriver forskning om klassiska och nuvarande språk, kulturer, religioner och samhällen i Mellanöstern, stöder finländsk forskning i Mellanöstern och ordnar undervisning i samarbete med finländska och lokala universitet och högskolor. Institutet tar också med sig inlägg som baserar sig på forskning till samhällsdebatt om Mellanöstern i Finland. FIMEs verksamhetsområde omfattar hela Mellanöstern och är beläget i Beirut samt är representerat i Kairo.

Finlands Mellanösterninstitut är ett av Finlands fyra vetenskapsinstitut utomlands och ingår i Finlands kultur- och vetenskapsinstituts nätverk. Institutets verksamhet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, stiftelser, föreningar och privatpersoner som stöder vetenskap och kultur.

Se en kort presentation om institutet!

Introduktionsvideo på finska.
Introduktionsvideo på engelska.