Forskning

Finlands Mellanösterninstitut är ett vetenskapsinstitut som bedriver forskning om klassiska och nutida språk, kulturer, religioner och samhällen i Mellanöstern. Institutet stöder också finländsk forskning i Mellanöstern och ordnar undervisning på området i samarbete med universiteten samt för med sig inlägg som baserar sig på forskning till samhällsdebatt om Mellanöstern i Finland. Institutet skapar kontakter mellan finländska forskare från olika läroämnen och förenar finländska högskolor och forskningsinstitut i Mellanöstern.

Bild: Päivi Miettunen / fältstudie i Jordanien.