Suomen Lähi-idän instituutin säätiö hakee asiamiehen toimen sijaista ajalle 1.6.2019–31.5.2020

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö julistaa haettavaksi Suomessa hoidettavan asiamiehen toimen sijaisuuden ajalle 1.6.2019–31.5.2020. Tehtävä on kokopäiväinen, jollei muuta sovita.

Asiamiehen tehtävänä on hoitaa säätiön ja sen ylläpitämän Suomen Lähi-idän instituutin hallintoa ja taloushallintoa Suomessa. Asiamies toimii säätiön hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Hän huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanemisesta, koordinoi säätiön hallituksen ja instituutin välistä toimintaa sekä ylläpitää yhteyksiä sidosryhmiin ja viestintää erityisesti kotimaassa. Asiamiehen tehtäviin kuuluu yhteydenpito opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön kanssa sekä muu viranomaisraportointi. Asiamies osallistuu instituutin operatiivisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiamies toimii myös Anna Lindh -säätiön (ALF) Suomen kansallisen verkoston koordinaattorina.

Hakijalta edellytetään vähintään ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa taloushallinnon osaamista, kokemusta Lähi-idässä toimimisesta ja järjestösektorilta. Tehtävien hoito edellyttää erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Arabian osaaminen katsotaan eduksi.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksen yhteydessä myös palkkatoivomuksensa.

Lisätietoja tehtävästä ja FIMEstä antaa säätiön asiamies Anu Leinonen (anu.leinonen@fime.fi, +358 40 7320776) ja hallituksen puheenjohtaja, professori Martti Nissinen (martti.nissinen@helsinki.fi, +358 44 5892979). Hakemukset on toimitettava 20.4.2019 mennessä sähköpostitse mieluiten yhtenä pdf:nä asiamiehelle. Haastattelut järjestetään 24.–25.4.2019.

Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka tekee Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimusta. Se myös tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa sekä tuo tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja Lähi-idästä käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa. Suomen Lähi-idän instituutin toimialue kattaa koko Lähi-idän. Instituutti on rekisteröity Libanoniin ja Syyriaan, ja sillä on edustaja Kairossa, Egyptissä. Instituuttia ylläpitävällä säätiöllä on toimisto Helsingissä.

ALF on kansainvälinen organisaatio, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen ihmisiä ja järjestöjä Välimeren pohjois- ja eteläpuolilta. ALF pyrkii kumoamaan kulttuurisia väärinkäsityksiä ja stereotypioita sekä tiivistämään EU-Välimeri-yhteistyötä. FIME edustaa ALFia Suomessa ja koordinoi Suomen ALF-verkostoa, johon kuuluu yli 100 jäsentä.

Lisätietoja löytyy myös www-sivuiltamme: www.fimesaatio.fi, www.fime.fi, www.annalindhfinland.fi