Sandra Nasser El-Dine on valittu tutkijaksi Suomen Lähi-idän instituuttiin Beirutiin

Sandra Nasser el-DIne
Kuva: Taina Värri

Suomen Lähi-idän instituutin uudeksi tutkijaksi Beirutiin on valittu Sandra Nasser el-Dine. Nasser El-Dine on sosiaaliantropologian tohtorikoulutettava Tampereen yliopistossa. Hänen viimeistelyvaiheessa olevan väitöskirjansa aiheena ovat jordanialaisten kaupunkilaisnuorten parisuhdekäsitykset. Väitöskirjassaan hän ontutkinut romanttisen rakkauden tuottamista ja sukupuoliroolien neuvottelua parisuhteiden arkisessa vuorovaikutuksessa.

”Tutkimuksessani pyrin selittämään sitä näennäistä paradoksia, että sukupuoltenvälinen kanssakäyminen ja seurustelu on arabimaissa rajoitettua, mutta rakkautta avioliitossa pidetään silti tärkeänä arvona.”

Nasser El-Dine on ollut aiemmin FIMEn tutkijavieraana Ammanissa, ja hän on tehnyt pitkäaikaista etnografista tutkimusta Jordaniassa ja Syyriassa. Tutkijana Beirutissa hän aloittaa 1.1.2021 alkaen.

”Tutkijana Beirutissa suunnittelen väitöskirjan viimeistelyn lisäksi myös käynnisteleväni post doc -tutkimusta, jossa jatkan parisuhteen ja rakkauden tarkastelua perhe-elämän kontekstissa.”