Samuli Lähteenaho aloittaa FIMEn tutkijana keväällä 2023

Samuli Lähteenaho, FIMEn uusi tutkija
Samuli Lähteenaho

Samuli Lähteenaho aloittaa vuoden 2023 alussa FIMEn tutkijana Beirutissa. Lähteenaho on sosiaali- ja kulttuuriantropologi, ja hän viimeistelee Helsingin yliopistoon etnografista väitöskirjamonografiaa. Lähteenahon väitöstutkimus käsittelee Beirutin ja Libanonin rantaviivaa ympäristö- ja kaupunkitilan politiikan näkökulmista. Oman tutkimuksensa lisäksi hän tulee koordinoimaan instituutin tieteellistä toimintaa.

”Olen innoissani tilaisuudesta palata Beirutiin FIMEn tutkijana. Vaikeita aikoja läpi käyvä Libanon on minulle tuttu omasta tutkimuksestani, mutta työ instituutin tutkijana tarjoaa hienon mahdollisuuden syventää suhdettani maahan sekä koko alueeseen. Olen tutkijana kiinnostunut ruohonjuuritason yhteiskunnallisista muutoksista ja niiden yhteyksistä maailmanlaajuisiin kehityskulkuihin. Esimerkiksi minua kiehtovat teemat ympäristöpolitiikasta ja siirtolaisuudesta ovat myös Libanonissa tänä päivänä polttavia kysymyksiä.” 

Lähteenaho näkee FIMEn roolin tärkeänä infrastruktuurina, joka vahvistaa suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja tuo samalla suomalaiseen julkiseen keskusteluun näkökulmia paikan päältä Lähi-idästä.

”FIME on tehnyt viime vuosina hyvää työtä myös paikallisen näkyvyytensä nostamiseksi, ja tulen osaltani jatkamaan tätä. Libanon on pitkään ollut korkeatasoisen kriittisen yhteiskuntatieteen hautomo alueella, ja vahvat yhteydet suomalaisten asiantuntijoiden ja paikallisten tutkijoiden välillä ovat eduksi kaikille.”   

Vuoden aikana Lähteenaho käynnistää myös nuorten aikuisten siirtolaisuutta ja diasporista kokemusta Libanonissa ja libanonilaisdiasporissa käsittelevän väitöskirjan jälkeisen tutkimuksen. Uudessa projektissaan hän tarkastelee vuoteen 2015 ulottuvan aineistonsa pohjalta suhteellisen sijainnin merkitystä uusien siirtolaissukupolvien kokemukselle.