Opiskelija, hae konferenssiavustajaksi Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tutkimuksen kollokvioon!

Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) palkkaa kolme konferenssiavustajaa Seitsemännen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tutkimuksen kollokvion valmisteluihin ja käytännön järjestelyihin. Kollokvio järjestetään 10.–11.6.2024 Tampereen yliopistolla. Konferenssiavustajien tulee olla paikalla molempina päivinä koko konferenssin ajan. Lisäksi heidän tulee olla käytettävissä kollokviota edeltävänä päivänä su 9.6. sekä osallistua kahteen etäkokoukseen/-perehdytykseen ja yhteen tapaamiseen Tampereella ennen kollokviota. Tapahtumaan odotetaan yli sataa alan tutkijaa ja muuta Lähi-idästä kiinnostunutta osallistujaa Suomesta ja ulkomailta.

Konferenssiavustajille maksetaan 250 euron palkkio.

Jätä vapaamuotoinen hakemus ja CV verkkolomakkeen kautta to 2.5. klo 11 mennessä. Lyhyet haastattelut pidetään 6.5. alkavalla viikolla ja tehtävään valituille henkilöille ilmoitetaan valinnasta pe 10.5. mennessä.

Tehtävä on suunnattu ensisijaisesti Tampereen yliopiston Lähi-idästä kiinnostuneille opiskelijoille. Myös muiden yliopistojen opiskelijat voivat hakea tehtävään, mutta tällöin tulee ottaa huomioon, että FIME ei korvaa konferenssiavustajien matka- ja majoituskustannuksia. Erinomainen englannin taito on edellytys ja arabian ja/tai ranskan osaaminen katsotaan eduksi.

Lisätietoa kollokviosta löydät FIMEn verkkosivuilta.

Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka tekee Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimusta. Instituutti paitsi tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa myös edistää ja ylläpitää akateemista ja kulttuurista yhteistyötä Lähi-idän alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi instituutti tuo tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja Lähi-idästä käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa.