Lukemista Levantista: Janne Mattila: Myytti islamilaisen filosofian lopusta

Kuva: Aristoteles oppilaineen. Keskiaikainen käsikirjoitus.

 

Uusi lukemista Levantista -artikkeli on ilmestynyt. Islamilaisen filosofian tutkija Janne Mattila esittelee sen ympärillä esiintyviä myyttejä, ja niiden todenperäisyyttä.

”Avicennan (Ibn Sīnā; k. 1037) ja Averroeksen (Ibn Rushd; k. 1198) kaltaiset suuret nimet ovat niin kiinteä osa länsimaisenkin ajattelun historiaa, että he löysivät jo keskiajalla tiensä Danten Jumalaisen näytelmän hyvien pakanoiden joukkoon. Kuvaa islamilaisen filosofian historiasta on kuitenkin vääristänyt sitkeä myytti, joka menee suurin piirtein näin: Averroeksen jälkeen suhtautuminen rationaaliseen ajatteluun muuttui islamilaisessa kulttuuripiirissä siinä määrin torjuvaksi, että filosofian harjoittaminen kävi lopulta mahdottomaksi. Perinteisesti myyttiin liittyy myös käsitys keskiajan islamilaisen maailman filosofeista ja muista tieteilijöistä kreikkalaisten ajatusten epäitsenäisinä välittäjinä.”

Lue Mattilan analyysi täältä.