Lähi-itä globaalissa poliittisessa taloudessa: tapaus Libanon – Intensiivikurssi Libanonissa

22.11.2020 - 30.11.2020


Tapahtuman kuvaus

Lähi-itä globaalissa poliittisessa taloudessa: tapaus Libanon, on tutkija-koordinaattori ja väitöskirjatutkija Taavi Sundellin vetämä Suomen Lähi-idän instituutin (FIME) kurssi, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Vuotta 2019 leimasivat Lähi-idässä protestit vallitsevia taloudellisia oloja vastaan. Libanonissa tyytymättömyys johti lokakuussa kansannousuun, joka kyseenalaisti sen poliittis-taloudellisen järjestelmän, jolla maata on hallittu sisällissodan päättymisestä vuonna 1990. Kurssilla pureudumme järjestelmän eri aspekteihin Libanonissa ja opimme ymmärtämään siitä käsin laajempia alueellisia kehityskulkuja, sekä miten, miksi ja minkälaisin seurauksin Libanon ja Lähi-itä ovat asettuneet globaalin talouden rakenteisiin.

Aiheeseen perehdytään paikallisten vierailevien luennoitsijoiden johdatuksella, sekä tutustumiskäynneillä tutkimuslaitoksiin ja kansalaisjärjestöihin. Kurssi vastaa viittä opintopistettä. Kurssin vastaavuuksista ja kurssin suorittamisesta ilmoitetaan tarkemmin kurssille valituille opiskelijoille. Matkalle osallistumisen lisäksi kurssin suorittamiseen kuuluu ennen matkaa saatavan lukupaketin lukeminen, kurssipäiväkirjan kirjoittaminen ja matkan jälkeen kirjoitettava loppuessee. 

Kurssille on valittu 10 Lähi-idän tutkimuksen, maailmanpolitiikan tai lähialojen opiskelijaa.  


Takaisin tapahtumiin