Ylirajaiset koulutuspolut: näkökulmia Libanonista – Haku opettajien täydennyskoulutuskurssille Libanonissa

Ylirajaiset koulutuspolut: näkökulmia Libanonista on Suomen Lähi-idän instituutin (FIME) ja MIGDIA-tutkimushankkeen yhteistyössä järjestämä täydennyskoulutuskurssi, joka on suunnattu etenkin vastasaapuneiden oppilaiden kanssa työskenteleville. Kurssi järjestetään Beirutissa Libanonissa 15.–23.10.2022. Sitä vetävät Irina Piippo ja Taavi Sundell. Kurssin puitteissa tutustutaan pakolaiskoulutukseen toisaalta koulutusta säätelevien sopimusten ja rakenteiden näkökulmasta ja toisaalta arjen käytänteiden perspektiivistä.

Erityisesti pakotetun maahanmuuton yhteydessä lapsen tai nuoren koulutuspolusta rakentuu usein ylirajainen – koulua käydään useammassa maassa ja useammilla kielillä ennen saapumista esimerkiksi Suomeen. Koulupolun monipaikkaiset vaiheet ja ylirajaiset ulottuvuudet jäävät usein näkymättömiin suomalaissa luokkahuoneissa, vaikka nämäkin kokemukset ja opiskelukontekstit ovat osa oppijan historiaa ja sitä taustaa, jonka varaan tuleva koulupolku osin rakentuu.

Kurssilla pureudumme ylirajaisiin koulupolkuihin Libanonin näkökulmasta. Syyrian sodan seurauksena maassa on väkilukuun suhteutettuna eniten pakolaisia maailmassa. Tutustumme pakolaisuuden ja pakolaiskoulutuksen eri ulottuvuuksiin Libanonissa ja suhteutamme tätä suomalaisten luokkahuoneiden arkeen, suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja sen erityispiirteisiin. Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa pakolaisuus, pakolaiskoulutus, kansainväliset toimijat pakolaiskoulutuksen kentällä (esim. YK-järjestöt), pakolaisille tarjottava muodollinen ja epämuodollinen koulutus sekä monikielisyys ja sen tukeminen.

Aiheeseen perehdytään paikallisten vierailevien luennoitsijoiden johdatuksella, sekä tutustumiskäynneillä pakolaiskoulutuksen parissa työskenteleviin tutkimuslaitoksiin ja paikallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Ohjelmaan kuuluu myös vapaamuotoinen retkipäivä, jolloin tutustumme Libanonin moninaisiin historiallisiin nähtävyyksiin ja nautimme maan kauniista luonnosta.

Kerro enintään yhden sivun mittaisessa hakemuksessa, kuka olet, miksi haluaisit kurssille, ja miten se liittyy työhösi. Lähetä hakemuksesi viimeistään 1.8.2022 sähköpostitse Taavi Sundellille (taavi.sundell@fime.fi).

FIME kattaa noin 25 % kurssin kustannuksista. Kurssimaksu osallistujille on 1000 €.  Kurssimaksuun sisältyvät edestakaiset lennot Helsingistä, hotellimajoitus aamiaisineen, kuljetukset Libanonissa, sekä ohjelmaan kuuluvat tutustumiskäynnit ja luennot. Kurssille hyväksytyt sitoutuvat ottamaan matkavakuutuksen.

Libanon on haastava ympäristö liikuntarajoitteisille. Teemme tarvittaessa kaikkemme esteettömän ohjelman järjestämiseksi, mutta emme voi valitettavasti taata tämän toteutumista koko ohjelman suhteen.

Libanon on ollut viime vuodet vaikean talouskriisin kourissa. Tästä huolimatta maassa matkustaminen on tällä hetkellä turvallista ja kriisin luomat haasteet näkyvät vain rajallisesti maassa vierailevalle. Suomen Lähi-idän instituutti seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä.

Mikäli maan tilanne mietityttää, tai sinulla on muita kysymyksiä kurssiin liittyen, ota rohkeasti yhteyttä kurssin vetäjiin. Taavi Sundell (taavi.sundell@fime.fi) vastaa tiedusteluihin kesäkuussa, Irina Piippo (irina.piippo@helsinki.fi) heinäkuussa.

Irina Piippo on Suomen Lähi-idän instituutin (FIME) ja MIGDIA-hankkeen johtaja, jonka oma tutkimus on viime vuodet keskittynyt suomalaisiin vastasaapuneiden luokkahuoneisiin ja erityisesti arabitaustaisten oppilaiden kielenoppimiseen. Taavi Sundell puolestaan on FIMEn ja MIGDIA-hankkeen tutkija, jonka oma maailmanpolitiikan oppialaan liittyvä tutkimus käsittelee korkeakoulutuksen poliittista taloutta. MIGDIA-hanke on Koneen Säätiön rahoittama nelivuotinen tutkimushanke, joka tarkastelee koulutuksen, demokratian ja maahanmuuton kysymyksiä Suomessa ja Libanonissa.

Huomioithan seuraavat päivämäärät hakiessasi kurssille:

  • Valinnasta kurssille ilmoitetaan 3.8.2022
  • Kurssin osallistumismaksu (1000 €) tulee suorittaa viimeistään 18.8.2022