Kiistelty uranuurtaja keräsi poikkeuksellisen tutkimusaineiston – julkaisuhanke tuo Hilma Granqvistin työn kirjastojen kätköistä verkkoon

Hilma Granqvist oli Suomen ensimmäinen naispuolinen sosiologian tohtori, joka keräsi mittavan aineiston 1920–30-lukujen palestiinalaiskylän elämästä. Käynnissä oleva hanke tuo Granqvistin tutkimusaineiston kaikkien saataville digitaalisessa muodossa. Helsingin yliopistolla 29.11. järjestettävässä A Century of Life and Conflict in Palestine -tilaisuudessa keskustellaan Palestiinalaisalueiden nykytilanteesta ja pohditaan, mitä annettavaa Granqvistin aineistolla on nyky-Palestiinasta kiinnostuneelle.

Vuonna 1972 kuollutta Hilma Granqvistia voidaan syystä pitää yhtenä suomalaisen Lähi-idän tutkimuksen merkkihenkilöistä. Jo elinaikanaan kansainvälistä tunnustusta saaneen tutkijan oli kuitenkin vaikea löytää paikkaansa 1900-luvun alun Suomen miesvaltaisessa yliopistoyhteisössä, jossa hänen uraauurtavia tutkimusmenetelmiään oudoksuttiin.

– Kun monet 1900-luvun alkupuolen antropologit pyrkivät luomaan yleismaailmallisia teorioita, Granqvist perehtyi osallistuvan havainnoinnin keinoin syvällisesti yhden kylän elämään ja keräsi mittavan haastatteluaineiston, kertoo hanketta toteuttavan Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Raija Mattila.

Granqvistin teokset, päiväkirjat, muistiinpanot ja valokuvat tarjoavat ainutlaatuisen näkökulman palestiinalaisen pikkukylän elämään, tapoihin ja arkeen. Myös hänen tutkimuskysymyksensä olivat aikaansa edellä: Granqvistia kiehtoi erityisesti modernin maailmankuvan suhde uskontoon, ja hän pyrki ymmärtämään tutkimaansa elämäntapaa sen omista lähtökohdista käsin.

Svenska litteratursällskapetin (SLS) ja Suomen Lähi-idän instituutin (FIME) yhteistyönä toteuttamassa hankkeessa Granqvistin tutkimusaineisto tuodaan kokonaisuudessaan digitaaliseen muotoon. Suuri osa Granqvistin arkistosta ei ole aiemmin ollut tutkijoiden tai suuren yleisön saatavilla.

– Monien merkittävien tutkijoiden aineistot ovat vaarassa jäädä kirjastojen kellareihin. Digitaalisessa muodossa ja asianmukaisin selityksin varustettuina ne saadaan tutkijoiden ulottuville ja ne säilyttävät kulttuurihistoriallisen arvonsa, selvittää SLS:n kustannuspäällikkö Patricia Berg.

Kun kolmivuotisen hankkeen toinen vuosi on päättymässä, loput Granqvistin teoksista sekä mittava valokuva-aineisto julkaistaan digitaalisina. Perjantaina 29.11. Helsingin yliopiston tiedekulmassa järjestettävässä julkistamistilaisuudessa käännetään katse Granqvistin tutkimille alueille nykypäivänä ja tarkastellaan, mitä aineisto voi tarjota tämän päivän Palestiinaa tutkiville ja siitä kiinnostuneille.

Palestiinan tämänhetkistä tilannetta tarkastelevassa keskustelussa kuullaan Israel-Palestiina-konfliktiin perehtynyttä Oslon yliopiston tutkija Jørgen Jensehaugenia sekä palestiinalaisten elämää pakolaisleireillä tutkinutta tutkija Tiina Järveä Tampereen yliopistosta. Keskustelun juontaa Helsingin Sanomien toimittaja Jukka Huusko.

Lisätietoja tilaisuudesta

Granqvistin digitoitu tutkimusaineisto

HIlma Granqvist mainos