Taustaorganisaatio

Suomen Lähi-idän instituuttia ylläpitää Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää Lähi-idän kielten ja kulttuurien tutkimusta ja opetusta sekä suomalaisten taiteellista toimintaa Lähi-idässä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myös myöntämällä apurahoja tieteelliseen tutkimukseen. Säätiön perustivat Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin ja Joensuun yliopistot, Åbo Akademi, Suomen evankelis-luterilainen, ortodoksinen ja katolinen kirkko sekä joukko järjestöjä ja yksityishenkilöitä vuonna 1994.

kuvituskuva, vanha rakennus jota koristaa pylväät.

Image: Ella Kaplas

Säätiön hallitukseen kuuluvat seuraavat asiantuntijat:

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja: Prof. Hannu Juusola
Varapuheenjohtaja: Prof. Jutta Jokiranta
Dr. Anasse Bouhlal
Dos. Jyri Komulainen
TD Pekka Lindqvist
Ulkomaantyön johtaja Tero Norjanen
Neuvonantaja, FT Olli Ruohomäki
Suurlähettiläs Maria Serenius
Professori Saana Svärd
Suurlähettiläs Risto Veltheim

Varajäsenet

Dos. Elina Hellqvist
Yliopistotutkija, TT Heta Hurskainen
Johtaja, dos. Ruth Illman
Dos. Marko Juntunen
YTT Tiina Järvi
Toimittaja Tom Kankkonen
Dos. Ilkka Lindstedt
VTM Kari Norkonmaa
Toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala
Vanhempi tutkija, VTT Timo R. Stewart