Instituutin syksyn harjoittelijat aloittivat Beirutissa

FIME:n syksyn harjoittelijat Sofia Nyberg ja Sara Kosonen aloittivat työnsä Beirutissa elo- ja syyskuussa. 

Sofia on vasta valmistunut teologian maisteri kulttuurinvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelmasta Helsingin yliopistosta. Hän suoritti kandidaatintutkinnon ihmismaantieteestä ja maisteriohjelmassaan hän erikoistui uskontoon, konflikteihin ja dialogiin. Opinnoissaan hän on erityisesti keskittynyt sisäiseen siirtolaisuuteen ja jälleenrakentamiseen, ja maisteritutkielmassaan hän tarkasteli jälleenrakentamisen kehitystä Irakissa sekä intervention ja sisäisen siirtolaisuuden välistä suhdetta. 

–  On mahtavaa päästä Beirutiin työskentelemään osaksi Suomen Lähi-idän instituutin tiimiä ja tutustua instituutin toimintaan ja paikalliseen kulttuuriin. Osallistuin FIMEn 2021 järjestämälle englanninkieliselle verkkokurssille, joka käsitteli konfliktinjälkeisen jälleenrakentamisen tutkimusta ja teoriaa Lähi-idän esimerkkitapausten kautta. Tämä kurssi muodosti perustan tutkimukselle, jonka pohjalta kirjoitin maisterintutkielmalleni.  

Harjoittelun aikana Sofian suunnitelmissa on jatkaa arabian kielen opintoja, tutustua Libanonin monipuoliseen ympäristöön ja jakaa kokemuksia arkipäivistään Suomeen.  
 
 
Sara opiskelee kansainvälisen politiikan maisteriohjelmassa Tampereen yliopistossa. Opinnoissaan hän on perehtynyt etenkin rauhan- ja konfliktintutkimukseen. Opintojensa puitteissa hän on tutkinut muun muassa suurvaltapolitiikan merkitystä konflikteissa ja rauhankysymyksissä sekä eri valtioiden intressejä tukea konfliktimaita kriisinhallintaoperaatioiden muodossa. Aiheeseen liittyen hän on kiinnostunut kriisinhallintaoperaatioiden vaikutuksista Lähi-idän yhteiskunnissa sekä paikallisväestön elämässä. 

Sara on kiinnostunut kielten opiskelusta ja eri kulttuureihin tutustumisesta ymmärtääkseen eri taustoista tulleiden ihmisten näkemyksiä yhteiskunnasta, politiikasta sekä elämästä yleisesti. Tavoitteena harjoittelun aikana onkin arabian kielen opiskelu sekä Libanonin katukuvaan ja paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin tutustuminen. Lisäksi häntä kiinnostaa maan politiikkaan, taloudelliseen tilanteeseen sekä tulevaisuudennäkymiin perehtyminen. Saran tavoitteena on harjoittelun myötä kiteyttää aihe gradututkielmalle sekä kerätä sitä varten lähdeaineistoa ja -materiaalia. 

–  Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta työskennellä FIME:llä ja tutustua paremmin instituutin toimintaan sekä Lähi-idän tutkimukseen. Parasta on päästä tekemään työtä täällä Beirutissa ja seurata Libanonin tilanteen kehittymistä ja paikallista elämää lähietäisyydeltä. 

Sofia Nyberg & Sara Kosonen