Instituutin säätiön uudet luottamushenkilöt

Instituuttia ylläpitävän Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallitukselle on valittu uusi puheenjohtajisto. Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi on valittu edellinen varapuheenjohtaja professori Hannu Juusola. Säätiön hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi on valittu apulaisprofessori Saana Svärd.

Hannu Juusola on Helsingin yliopiston professori Lähi-idän tutkimuksen tieteenalalla. Hänellä on monipuolinen tausta sekä vanhemman että modernin Lähi-idän tutkimuksessa. Tällä hetkellä hän tutkii erityisesti sekularismiin, demokratiaan ja valtion luonteeseen liittyviä keskusteluja Libanonissa ja muualla alueella. Juusola on myös Helsingin yliopiston Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman johtaja. Hän toimi Suomen Lähi-idän instituutin johtajana vuosina 2009-2010, kun instituutti sijaitsi Damaskoksessa. Juusola seuraa puheenjohtajana Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissistä, joka johti säätiön hallitusta 11 vuotta.

Saana Svärd on muinaisen Lähi-idän tutkimuksen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa ja johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Muinaisen Lähi-idän imperiumit -huippuyksikköä. Turun yliopistossa hänellä on Lähi-idän kulttuurihistorian dosentuuri. Svärd on erikoistunut muinaisten nuolenpäälähteiden tutkimiseen alkukielellä ja monitieteisellä otteella. Hän on julkaissut usein myös yhdessä muiden alojen tutkijoiden kanssa: klassisten tieteiden, arkeologian, arabian ja kieliteknologian tutkijoiden kanssa. Hänet tunnetaan kansainvälisesti erityisesti tutkimuksistaan sukupuoleen ja naisiin liittyen, jotka ovat johtaneet lukuisiin artikkeleihin sekä kahteen monografiaan (”Women and Power in Neo-Assyrian Palaces,” 2015 ja yhdessä Dr. Haltonin kanssa ”Women’s writing of ancient Mesopotamia,” 2018). Viimeisten vuosien aikana hänen tutkimuksellinen painopisteensä on siirtynyt digitaalisten ihmistieteiden suuntaan, tutkien kieliteknologisten menetelmien potentiaalia assyriologialle. Hän on toiminut instituutin säätiön hallituksen varajäsenenä vuodet 2014-2017 ja varsinaisena jäsenenä vuodesta 2017 alkaen.

Julkaistu 14.04.2021.

Kuvat: Hannu Juusola, Lauri Laine