Instituutin johtajan toimi 2020-2023 haettavana

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr:n hallitus ilmoittaa haettavaksi

SUOMEN LÄHI-IDÄN INSTITUUTIN JOHTAJAN TOIMEN

ajalle 1.6.2020–31.5.2023 instituutin toimipisteeseen Beirutiin

Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka keskittyy Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimukseen. Instituutti tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa. Instituutin toimipaikka on Beirut.

Instituutin johtaja on Suomen Lähi-idän instituutin säätiön työntekijä, joka tekee instituutin alaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta, vastaa instituutin tieteellisestä toiminnasta, johtaa instituuttia sekä toimii sen työntekijöiden esimiehenä. Hän huolehtii instituutin omaisuudesta ja sopimuksista sekä vastaa yhdessä asiamiehen kanssa avustushakemusten laatimisesta ja niihin liittyvästä raportoinnista. Johtajan tehtävänä on myös hankkia instituutille ulkopuolista rahoitusta. Hän suunnittelee instituutin toimintaa, raportoi siitä hallitukselle ja asiamiehelle sekä tekee ehdotuksia toiminnan kehittämisestä. Johtaja myös luo ja ylläpitää instituutin yhteistyöverkostoja. Johtaja käyttää tutkimukseen puolet työajastaan.

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa tohtorintutkintoa, hyviä sosiaalisia taitoja, riittävää kielitaitoa, valmiutta johtaa instituuttia tuloksekkaasti sen laajalla toimialueella epävakaassa Lähi-idässä ja kykyä toimia kriisialueilla. Johtajan valinnassa painotetaan tutkimusansioiden rinnalla vankkaa johtamiskokemusta sekä kokemusta tutkimushankkeiden koordinoinnista, akateemisten rahoitusmekanismien tuntemusta sekä talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista. Käytännön kokemus Lähi-idässä työskentelystä katsotaan ansioksi. Dosentin pätevyys ja arabian kielen taito ovat suotavia, mutta eivät välttämättömiä.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika (1.6.–30.11.2020).

Vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä pyydetään toimittamaan enintään seitsemän sivun pituinen ansioluettelo, josta käy ilmi hakijan tieteellinen ja muu tehtävään liittyvä pätevyys. Lisäksi hakemukseen pyydetään liittämään:

– tutkimussuunnitelma

– julkaisuluettelo

– tieto mahdollisesta ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta

– luonnos tieteellisten kurssien, seminaarien ja tilaisuuksien aihealueista sekä potentiaalisista yhteistyökumppaneista

– hakijan näkemys instituutin verkostojen ja yhteistyösuhteiden kehittämistarpeista johtajakaudella.

Palkkaus on kokemuksesta riippuen paikallislisineen 4400–5300 euroa/kk. Erityisestä syystä voidaan ansioituneelle hakijalle myöntää pätevyyslisää. Palkan lisäksi johtajan asumista instituutin toimipaikassa tuetaan, hänelle maksetaan puoliso- ja lapsikorotusta sekä korvataan johtajan ja hänen perheensä matkakuluja.

Lisätietoja tehtävästä antavat säätiön pj. Martti Nissinen martti.nissinen(at)helsinki.fi ja asiamies Inka Nokso-Koivisto inka.nokso-koivisto(at)fime.fi / 040-732 0776.

Lisätietoja instituutista ja sitä ylläpitävästä säätiöstä osoitteissa www.fime.fi ja www.fimesaatio.fi sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteista www.instituutit.fi.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 28.10.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr, Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki tai sähköpostitse inka.nokso-koivisto(at)fime.fi. Säätiön hallitus tekee nimityspäätöksen tammikuun 2020 loppuun mennessä.   

Hakemuksia koskevasta tiedon käsittelystä voit lukea täältä.

Kuva: Miriam Huovila