Haku FIMEn tutkijavierailuohjelmaan vuonna 2019

Suomen Lähi-idän instituutin tutkijavierailuohjelma on tarkoitettu tutkimusvierailuihin Lähi-idän yliopistoissa ja tutkimusinstituuteissa. Vierailuohjelmassa tutkija voi käyttää apurahaa matkakuluihin, sekä majoitukseen ja kaikkiin muihin tutkimukseen liittyviin kuluihin ja elämiseen vierailun aikana. Ensimmäisen kuukauden apuraha on 1500€ ja seuraavien kuukausien osalta maksetaan 900€/kk. Esimerkiksi kuuden kuukauden vierailun aikana apurahaa maksetaan yhteensä 6000€. Raha on käytettävä vuoden 2019 aikana. Vierailevan tutkijan sijoituspaikka voi olla mikä tahansa Suomen Lähi-idän instituutin ja säätiön toiminta-alueen maa. Vierailevan tutkijan edellytetään oleskelevan vierailun ajan Lähi-idässä tutkimussuunnitelmansa mukaisesti. Tutkijavierailuaika on 1‒6 kuukautta.

Hakemukset, joihin on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma, tutkimushankkeen johtajan tai väitöskirjatyön ohjaajan suositus, kutsu vastanottavalta taholta sekä tutkijan rahoittajatahon tutkijavierailulähtöön hyväksymistä osoittava kirje, on lähetettävä sähköpostitse Suomen Lähi-idän instituutin johtajalle Raija Mattilalle (director@fime.fi) 24. helmikuuta 2019 mennessä.

Instituutin johtaja vastaa tutkijavierailuohjelmaa ja hakua koskeviin kysymyksiin. Päätöksen tutkijavieraan valinnasta tekee Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallitus maaliskuun kokouksessaan. Vierailuohjelmaan hyväksytyn tutkijan ja Suomen Lähi-idän instituutin välillä tehdään erillinen sopimus tutkijavierailuohjelman toteuttamisesta.

GDPR-tiedote

Apurahan saajan nimi julkaistaan FIMEn www-sivuilla. FIMEn vuosikertomuksessa julkaistaan myös apurahan käyttötarkoitus. Muita tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi viranomaisvelvoitteiden toteuttamiseksi. FIMEn hallituksen jäsenillä on pääsy kaikkiin hakijoiden ilmoittamiin tietoihin. Myönteisiin päätöksiin johtaneet hakemukset säilytetään vähintään kymmenen vuotta apurahan käytöstä saadun raportin jälkeen. Muut hakemukset säilytetään korkeintaan kaksi vuotta. Päätökset apurahojen myönnöstä samoin kuin FIMEn laatimat tiivistelmät apurahahakemuksista säilytetään toistaiseksi.