Hae FIMEn määräaikaiseksi tutkijaksi Beirutiin

FIME hakee tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.6.2019–31.5.2020

Toimipaikkana on Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) Beirutissa. Suomen Lähi-idän instituutti on tiedeinstituutti, joka tekee Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimusta; tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa; ja tuo tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja Lähi-idästä käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa. FIMEn toimialue kattaa koko Lähi-idän. Työskentely FIMEssä tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen Lähi-idän tutkimukseen.

Työpaikka on suunnattu ensisijaisesti post doc -tutkijalle tai väitöskirjatyön viimeistelyvaiheessa olevalle väitöskirjan tekijälle, jonka tutkimus kohdistuu nyky-Lähi-itään. Ensisijaisesti etsitään tutkijaa, joka edustaa Lähi-idän kansainvälisen politiikan tutkimusta.

Työtehtävät ovat vaativia, ja niiden menestyksekäs hoitaminen edellyttää rekrytoitavalta korkeakoulututkintoa, aiempaa kokemusta viestinnästä, asiantuntijuudesta mediassa ja yleistajuisesta julkaisemisesta, työ- tai harjoittelukokemusta Lähi-idästä ja toimimisesta monikulttuurisessa ympäristössä, kokemusta kansainvälisten tapahtumien järjestelyistä sekä erinomaista englannin ja suomen kielen taitoa. Arabian taito lasketaan eduksi. Post doc -tutkijan edellytetään tekevän itsenäistä tutkimusta. Työ Lähi-idässä vaatii oma-aloitteisuutta, ennakkoluulotonta asennetta, joustavuutta ja kärsivällisyyttä.

 

Tehtävän palkkaus, työtehtävät, asuntoetu ja työsuhteen kesto:

Post doc -tutkijalle maksetaan tehtävästä palkkana  2650 euroa/kk, ja työaika koostuu 70 %:sta tutkimusta ja 30 %:sta opetusta, yhteiskunnallista vaikuttamista ja muita instituutin johtajan määräämiä tehtäviä.

Väitöskirjan viimeistelyvaiheessa olevalle tutkijalle maksetaan tehtävästä palkkana 2500 euroa/kk, ja työaika koostuu 50 %:sta tutkimusta ja 50 %:sta viestintää, opetusta, yhteiskunnallista vaikuttamista ja muita instituutin johtajan määräämiä tehtäviä.

Lisäksi tehtävään sisältyy korkeintaan 400€/kk arvoinen asuntoetu.

Työsuhteen kesto: Työsuhde on määräaikainen 1.6.2019–31.5.2020. Työsuhdetta voidaan jatkaa 31.5.2021 asti, mikäli FIME saa tarkoitukseen riittävän rahoituksen.

 

Lisää tietoa: Suomen Lähi-idän instituutista ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiöstä.

Tehtävää koskevat kysymykset voi osoittaa instituutin johtaja Raija Mattilalle (etunimi.sukunimi@fime.fi). Hakemus, johon liitetään ansioluettelo, julkaisuluettelo ja tutkimussuunnitelma (tutkimussuunnitelman pituus enintään 5 sivua) pyydetään lähettämään 24.2.2019 mennessä sähköpostitse instituutin johtajalle. Väitöskirjan tekijöiltä vaaditaan lisäksi ohjaajan lausunto työn etenemisestä. Haastattelu siihen kutsutuille järjestetään Skypen välityksellä 26.–27.2.2019.

Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallitus tekee päätöksen tutkijan valinnasta maaliskuun kokouksessaan.