Haku FIMEn intensiivikurssille Kairossa 1.-9.12.2023: Syväsukellus Kairoon – vanha ja uusi Kairo historian, kaupunkitutkimuksen ja dekoloniaalin yhteiskuntatieteen silmin

Kurssin ajankohta: 1.-9.12.2023
Hakuaika: 20.9.2023 saakka (hakemukset kursseille tulee jättää tällä lomakkeella).
Opintopisteet: 5 op  (korvaavuus kotiyliopistolta)
Kurssin kieli: Luennot ovat englanniksi, joten riittävä akateemisen englannin kielen taito on välttämätön.
Järjestäjä: Suomen Lähi-idän instituutti (FIME)
Kohderyhmä: Kurssille valitaan enintään 10 kaupunkitutkimuksen, historian, arkkitehtuurin, yhteiskuntatieteiden tai Lähi-idän tutkimuksen tai lähialojen opiskelijaa. Valinnan tekee FIMEn johtaja Susanne Dahlgren.

Kairo on kautta historian ollut keskus, josta eri puolilta tulevat ihmiset ovat löytäneet paikkansa. Vanhaa Kairoa määrittää Fatimidien valtakauden perintö, asema alueellisena keskuksena ja siirtomaavaltojen kiinnostus hallita sieltä käsin omia suurvaltaintressejään.

Uusi Kairo puolestaan ilmentää vallassa olevien toivetta pitää sosiaalista etäisyyttä kaupungin köyhempiin asukkaisiin. Valtaosa asukkaista asuu alueilla, jotka on virallisesti luokiteltu “epävirallisiksi” ja ei-haluttaviksi. Massiivisten infrastruktuurihankkeiden myötä myös vanhat alueet ovat joutuneet myllerrykseen ja hyvinvoivan väestönosan muuttoliike kaupungin ulkopuolelle rakennetuille uusille alueille yltyy. Eliitin monumentaalinen kaupunkirakentaminen ei usein kohtaa asukkaiden tarpeiden kanssa.

Muiden globaalien megakaupunkien tavoin Kairo on mahdollisuuksien ja unelmien kaupunki, johon Egyptin raha, valta ja työpaikat ovat keskittyneet. Muiden megakaupunkien ongelmat kuten liike-elämän ja asukkaiden intressien kohtaamattomuus, hallitsematon liikenne, ilmansaasteet, viheralueiden katoaminen, kaupunkisuunnitellun ja suunnittelemattoman kasvun väliset jännitteet ja aidatut eliitin alueet ovat arkipäivää Kairossa. Epätasaisesti etenevä modernisaatio tuottaa samaan aikaan näyttävää luksusta ja epäviihtyisyyttä, huonosti toimivia palveluja ja liikkumisongelmia.

Ongelmista kumpuaa myös asukasaktivismia, omaehtoista tekemistä ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. 1900-luvun Kairoa strukturoi kolonialismi, 2000-luvun kaupunkia taas yhdistelmä kansainvälisiä kiinteistömarkkinoita ja pyrkimystä kontrolloida asukkaiden liikkumista. Kaupungin kolonialistisen perinnön purkaminen tapahtuu samanaikaisesti kuin uutta kyseenalaistetaan. Kaupunkina Kairo kertoo monenlaisia tarinoita, joita kurssilla tulevat avaamaan johtavat Kairon-tuntijat sekä tavalliset ihmiset, joiden luona vieraillaan.

Muoto: Opintomatka ja oheistehtävät. Kurssin vastaavuuksista ja kurssin suorittamisesta ilmoitetaan tarkemmin kurssille valituille opiskelijoille. Matkalle osallistumisen lisäksi kurssin suorittamiseen kuuluu ennen matkaa lähetettävän lukupaketin lukeminen, Moodle-tehtäviä ja matkan jälkeen kirjoitettava loppuessee. Kurssilla kuullaan asiantuntijaluentoja sekä tehdään ryhmätöitä. Ohjelmassa on tutustumiskäyntejä erilaisiin kaupunginosiin, tutkimuslaitoksiin ja kansalaisjärjestöihin.

Kurssimaksu: 100 €. Se sisältää ohjelman luentoineen ja tutustumiskäynteineen, paikalliset kuljetukset ja hotellin. Osanottajien pitää itse hankkia lentolippu Kairoon (tai muuta liikennevälinettä käyttäen oma matkalippu). Kurssimaksu ei sisällä ruokailuja, ja kurssille hyväksytyt sitoutuvat ottamaan matkavakuutuksen. Matkustuspäivät ovat 1. ja 9. joulukuuta, työskentelypäivät 2.–7. joulukuuta. Varaudu hakiessasi siihen, että kurssimaksu 100 € on maksettava jo 30.9.2023.

Huomioithan, että Kairo on haastava ympäristö liikuntarajoitteisille. Teemme tarvittaessa kaikkemme esteettömän ohjelman järjestämiseksi, mutta emme voi valitettavasti taata tämän toteutumista koko ohjelman suhteen.Kuva: Tyrwhitt, Walter S.S./Wikimedia Commons