Haettavana Suomen Lähi-idän instituutin johtajan toimi

Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr:n hallitus ilmoittaa haettavaksi 

SUOMEN LÄHI-IDÄN INSTITUUTIN JOHTAJAN TOIMEN 

ajalle 1.6.2023–31.5.2026 instituutin toimipisteeseen Beirutiin 

Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka keskittyy Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimukseen. Instituutti tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa. Instituutin sekä sen johtajan toimipaikka on Beirut, ja sen toimialue kattaa koko Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan. 

Instituutin johtaja on Suomen Lähi-idän instituutin säätiön työntekijä, joka tekee instituutin alaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta, vastaa instituutin tieteellisestä toiminnasta, johtaa instituuttia sekä toimii sen työntekijöiden esimiehenä. Hän huolehtii instituutin omaisuudesta ja sopimuksista sekä vastaa yhdessä asiamiehen kanssa avustushakemusten laatimisesta ja niihin liittyvästä raportoinnista. Johtajan tehtävänä on myös hankkia instituutille ulkopuolista rahoitusta ja olla median käytettävissä Lähi-itään liittyvissä kysymyksissä. Hän suunnittelee instituutin toimintaa, raportoi siitä hallitukselle ja asiamiehelle sekä tekee ehdotuksia toiminnan kehittämisestä. Johtaja myös luo ja ylläpitää instituutin yhteistyöverkostoja. Johtaja voi käyttää tutkimukseen korkeintaan puolet työajastaan. 

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa tohtorintutkintoa, hyviä sosiaalisia taitoja, riittävää kielitaitoa, valmiutta johtaa instituuttia tuloksekkaasti sen laajalla toimialueella epävakaassa Lähi-idässä ja kykyä toimia kriisialueilla. Johtajan valinnassa painotetaan tutkimusansioiden rinnalla vankkaa johtamiskokemusta sekä kokemusta tutkimushankkeiden koordinoinnista, akateemisten rahoitusmekanismien tuntemusta sekä talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista. Käytännön kokemus Lähi-idässä työskentelystä katsotaan ansioksi. Dosentin pätevyys ja arabian kielen taito ovat suotavia, mutta eivät välttämättömiä.  

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika (1.6.–30.11.2023). Tehtävään palkatun kanssa voidaan myöhemmin neuvotella työsuhteen jatkamisesta 31.5.2028 saakka. 

Vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä pyydetään toimittamaan enintään seitsemän sivun pituinen ansioluettelo, josta käy ilmi hakijan tieteellinen ja muu tehtävään liittyvä pätevyys. Lisäksi hakemukseen pyydetään liittämään: 

  • tutkimussuunnitelma 
  • julkaisuluettelo 
  • tieto mahdollisesta ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta 
  • luonnos tieteellisten kurssien, seminaarien ja tilaisuuksien aihealueista sekä potentiaalisista yhteistyökumppaneista 
  • hakijan näkemys instituutin verkostojen ja yhteistyösuhteiden kehittämistarpeista johtajakaudella. 

Palkkaus on kokemuksesta riippuen paikallislisineen 4700–5650 euroa/kk. Erityisestä syystä, esimerkiksi dosentuuri tai laaja työskentelykokemus Lähi-idässä, voidaan ansioituneelle hakijalle myöntää pätevyyslisää. Palkan lisäksi johtajan asumista instituutin toimipaikassa tuetaan, hänelle maksetaan puoliso- ja lapsikorotusta sekä korvataan johtajan ja hänen perheensä matkakuluja. 

Lisätietoja tehtävästä antavat säätiön pj. Hannu Juusola hannu.juusola@helsinki.fi ja instituutin johtaja (vt) Anu Leinonen anu.leinonen@fime.fi (puh. +358 40 772 8188) 

Lisätietoja instituutista ja sitä ylläpitävästä säätiöstä osoitteissa www.fime.fi ja www.fimesaatio.fi sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteista www.instituutit.fi

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee lähettää su 2.10.2022 klo 24:00 mennessä sähköpostitse asiamies (vt) Ella Kaplaalle ella.kaplas@fime.fi. 

Haastattelut pyritään järjestämään 24.10. alkavalla viikolla, ja säätiön hallitus tekee nimityspäätöksen marras- tai joulukuun hallituksen kokouksessa.