FIMEn uusi tutkija-koordinaattori Taavi Sundell

Taavi Sundell aloitti vuoden alussa FIMEn uutena tutkija-koordinaattorina Beirutissa. Tutkija-koordinaattorina Sundellin tehtäviin kuuluu oman tutkimuksen tekemisen ohella instituutin viestinnän ja tieteellisen toiminnan koordinointia. Sundell viimeistelee parhaillaan maailmanpolitiikan väitöskirjaa Helsingin yliopistoon korkeakoulutuksen poliittisesta taloudesta Jordaniassa ja Suomessa.

‘Olen todella kiitollinen mahdollisuudesta päästä tutustumaan rauhassa ja pintaa syvemmältä kaupunkiin, jota edesmennyt Samir Kassir määritteli termein länsimaistunut välimerellinen arabimetropoli. Väitöskirjatutkimuksessani olen ollut kiinnostunut kansainvälistymisen ja yksityistämisen kietoutumisesta yhteen korkeakoulutuksen kentällä. Tämän aihealueen tarkasteluun Beirut ja Libanon tarjoavat erinomaisen ympäristön. Erityisesti odotan mahdollisuutta syventää tietämystäni Libanonin korkeakoulujärjestelmästä, sekä siitä, minkälaisia odotuksia ja muutospaineita tähän kohdistuu nykyisessä korkean nuorisotyöttömyyden ja siirtolaisuuden leimaamassa Lähi-idän kontekstissa.’     

Sundell toivoo voivansa mahdollistavan uusien äänten ja näkökulmien nousua täydentämään suomalaista Lähi-idästä käytävää julkista keskustelua kaksivuotisen FIME-kautensa aikana.

FIME on keskeisimpiä suomalaisia Lähi-idän asiantuntijaorganisaatioita ja sen perspektiivi alueeseen ylittää historialliset ja tieteidenväliset erottelut. Omassa työskentelyssäni tulee väistämättä näkymään taustastani johtuen erityisesti nyky-Lähi-itä, sekä siitä löydettävissä olevat mitä moninaisimmat maailmanpoliittiset ulottuvuudet.

Tutkija-koordinaattorina toimiessaan Sundell tulee käynnistämään myös post doc -projektiaan. Tässä hän suunnittelee tarkastelevansa inhimillisen pääoman teorian roolia koulutuksesta ja siirtolaisuudesta käytävässä keskustelussa, sekä näihin kytkeytyviä poliittisia ja taloudellisia prosesseja Lähi-idän kontekstissa.