FIMEn uusi harjoittelija odottaa suomalaiseen tutkimukseen tutustumista ja arabian opiskelua

Instituutin uutena harjoittelijana aloitti elokuussa 2018 arabimaailman tutkimuksen opiskelija Jarno Välimäki.

Harjoittelun ohella Jarno viimeistelee graduaan Durhamin yliopistoon. Hän kirjoittaa islamististen ei-valtiollisten järjestöjen diskursiivisista mekanismeista erottautua toisistaan. Kandidaatin tutkinnon lopputöissään Jarno keskittyi palkkasotilaisiin YK:n rauhanturvaoperaatioissa sekä Beirutin jätekriisin aikana syntyneisiin sosiaalisiin liikkeisiin luokkayhteiskunnan näkökulmasta. Hän on laajasti kiinnostunut nyky-Lähi-idän politiikasta ja toivoo löytävänsä uusia näkökulmia harjoittelun aikana Libanonissa.

Jarno odottaa harjoittelun instituutilla tuovan eteen monipuolisia ja kiinnostavia kokemuksia ja työtehtäviä. Erityisesti hänestä on mielenkiintoista päästä tutustumaan suomalaiseen Lähi-idän tutkimukseen ja sen eri osa-alueisiin.

Jarno on myös opiskellut arabian kieltä Durhamissa ja kesäkurssilla Ammanissa. Hän odottaakin kehittävänsä erityisesti puhutun arabian taitojaan Beirutissa ja matkustaessaan Libanonissa. ”Jo ensimmäisen viikon aikana Beirut on osoittautunut kauniiksi ja eläväksi kaupungiksi. Odotan innolla näkeväni myös muita Libanonin alueita ja pääseväni käyttämään arabiaa yhä enemmän.”