Fimen uusi harjoittelija odottaa mielenkiinnolla toista syksyään Beirutissa

Instituutin uutena harjoittelijana aloitti elokuussa 2019 yhteiskuntatieteiden maisteri Evelina Sironen.

Tampereen yliopistosta sosiaalityön tutkinto-ohjelmasta vastavalmistuneelle Evelinalle Beirutin elämä on tullut jo tutuksi viime syksynä hänen ollessaan harjoittelussa Shatilan palestiinalaisleirillä Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestössä.

– Olen syventynyt opintojeni aikana etnisten vähemmistöryhmien tutkimukseen ja maahanmuuttotutkimukseen. Pro gradu -tutkielmassani tutkin pakolaistaustaisten naisten käsityksiä ja kokemuksia yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Perehdyin palestiinalaisten tilanteeseen ollessani harjoittelussa Shatilan palestiinalaisleirillä Libanonissa syksynä 2018. Minulla on kokemusta myös pakolaisten ja ihmiskaupanuhrien kanssa työskentelystä Suomessa.

Harjoittelun ohessa Evelina aikoo syventyä arabian kielen opiskeluun, tutustua paikallisiin toimijoihin ja järjestökenttään.

– Olen kiinnostunut etnisten vähemmistöryhmien asemasta erilaisissa ympäristöissä sekä vähemmistöjen ja valtaväestön keskinäisistä suhteista. Haaveenani on työskennellä Lähi-idässä järjestö- tai tutkimuskentällä. Instituutin arkeen tutustuminen vahvistaa minulle kuvaa tutkijan työstä ja tiedeinstituutin toiminnasta. Instituutin viestinnästä huolehtiminen on hyvä tapa perehtyä instituutin toimintaan ja Lähi-idän ajankohtaisuuksiin. Näen harjoittelun ainutlaatuisena mahdollisuutena tutustua erilaisiin toimijoihin Lähi-idässä ja verkostoitua paikallisiin järjestöihin.

Julkaistu 21.8.2019