FIMEn uusi harjoittelija odottaa arabian opintojaan omaleimaisessa Beirutissa


FIMEn Beirutin toimistolla aloitti helmikuun 2017 alussa uutena harjoittelijana Kaisa Pekkala. Kaisa on vastikään valmistunut Helsingin yliopiston käytännöllisestä filosofiasta ja odottaa viiden kuukauden jakson Libanonissa olevan hyvää vastapainoa gradun viimeistelylle ja tutkimusavustajan töille Suomessa. Kaisa toivoo harjoittelun tuovan eteen mielenkiintoisia työtehtäviä tiedeinstituutin toiminnan parissa, tutustuttavan pienen akateemisen toimijan mahdollisuuksiin ja opettavan tietenkin paljon työnteosta ja arkielämästä Lähi-idässä.

Filosofian ohella Kaisa on opiskellut sivuaineinaan arabian kielen ja islamin tutkimusta sekä uskontotiedettä. Hän toivookin elämän Beirutissa tuovan konkretiaa opintojensa ympärille. Erityisesti arabian kielen opiskelu kiinnostaa: Kaisa uskoo, että kielen opiskelu sen luonnollisessa ympäristössä helpottaa merkittävästi kielen omaksumista ja auttaa pitämään yllä oppimismotivaatiota. ”Beirutissa on saanut jo parissa päivässä huomata, kuinka paljon tänne on hakeutunut ihmisiä opiskelemaan kieltä eri puolilta maailmaa”, Kaisa kertoo. ”Samalla Beirut vaikuttaa kuitenkin täysin omaleimaiselta paikalta. Arabikulttuurin, Ranskan siirtomaa-ajan vaikutuksen ja uudemman kansainvälisen ympäristön sekoitus on mielenkiintoinen ensikosketus elämään Lähi-idässä.”