FIME jatkaa Anna Lindhin säätiön Suomen verkoston koordinointia

Ulkoministeriö on valinnut Suomen Lähi-idän instituutin säätiön jatkamaan kansainvälisen Anna Lindhin säätiön (ALF) Suomen kansallisen verkoston koordinointia 2019–2020. ALF:n tarkoituksena on saattaa yhteen ihmisiä ja järjestöjä Välimeren pohjois- ja eteläpuolilta sekä tukea kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Järjestö pyrkii kumoamaan kulttuurisia väärinkäsityksiä ja stereotypioita. Se tukee dialogia, rinnakkaiseloa ja erilaisuutta.  ALF:in päämaja ja sihteeristö sijaitsevat Aleksandriassa, Egyptissä. Säätiö toimii verkostojen verkostona, jolla on yli 4000 jäsenjärjestöä 42 jäsenmaassa. FIME on koordinoinut Suomen verkostoa myös aiemmin, huhtikuuhun 2018 saakka.

Lisää tietoa ALF:stä: www.annalindhfoundation.org