FIME hakee tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen – Hakuaikaa jatkettu 22.5.2024 asti!

Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) hakee tutkijaa määräaikaisen työsuhteeseen ajalle 1.1.2025–31.12.2026 instituutin toimipisteeseen Beirutiin, Libanoniin.

Suomen Lähi-idän instituutti on tiedeinstituutti, joka tekee Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimusta, tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta, järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa ja tuo tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja Lähi-idästä käytyyn keskusteluun Suomessa. FIMEn toimialue kattaa koko Lähi-idän. Työskentely FIMEssä tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen Lähi-idän tutkimukseen.

Tutkijan työpaikka on suunnattu soveltuvan oppialan suomalaiselle tai Suomessa toimivalle post doc -tutkijalle tai väitöskirjatyön viimeistelyvaiheessa olevalle väitöskirjan tekijälle. Työtehtävät ovat vaativia, ja niiden menestyksekäs hoitaminen edellyttää rekrytoitavalta aiempaa kokemusta

  • viestinnästä
  • tieteellisestä ja yleistajuisesta julkaisemisesta
  • Lähi-idästä ja toimimisesta monikulttuurisessa ympäristössä
  • kansainvälisten tapahtumien järjestelyistä.

Erinomainen englannin ja vähintään kohtalainen suomen kielen taito ovat välttämättömiä. Jonkin Lähi-idän pääkielen taito katsotaan eduksi. Post doc -tutkijan edellytetään tekevän itsenäistä tutkimusta. Työ Lähi-idässä vaatii oma-aloitteisuutta, ennakkoluulotonta asennetta, joustavuutta ja kärsivällisyyttä. 

Työtehtävät, palkkaus, asuntoetu ja työsuhteen kesto

Työajasta 50 % on oman tutkimuksen tekoa. Toinen 50 % sisältää instituutin hallinnollisia tehtäviä, opetusta, viestintää, kurssien ja tapahtumien järjestämistä sekä muita instituutin johtajan määräämiä tehtäviä.

Post doc -tutkijalle maksetaan tehtävästä palkkana 3 190 euroa/kk. Väitöskirjan viimeistelyvaiheessa olevalle tutkijalle maksetaan tehtävästä palkkana 2 940 euroa/kk. Lisäksi Beirutissa asumisen kustannuksia voidaan korvata korkeintaan 500 €/kk.

Työsuhde on määräaikainen 1.1.2025–31.12.2026.

Hakemus

Hakemus, johon liitetään motivaatiokirje, ansioluettelo (enintään 4 sivua), julkaisuluettelo ja tutkimussuunnitelma (tutkimussuunnitelman pituus enintään 5 sivua), pyydetään jättämään verkkolomakkeen kautta 22.5.2024 klo 24 Suomen aikaa mennessä (HUOM! Hakuaikaa jatkettu). Pyydämme myös liittämään kahden suosittelijan yhteystiedot. Väitöskirjan tekijöiltä vaaditaan lisäksi ohjaajan lausunto työn etenemisestä.

Haastattelut järjestetään Zoomin välityksellä. Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallitus tekee päätöksen valinnasta kesäkuussa pidettävässä kokouksessaan.

Tehtävää koskevat kysymykset voi osoittaa instituutin johtaja Susanne Dahlgrenille (etunimi.sukunimi@fime.fi).

Lisää tietoa Suomen Lähi-idän instituutista ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiöstä.

Linkki tietosuojaselosteeseen.