FIME hakee kahta tutkijaa määräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 1.1.2023–31.12.2024 (tai vaihtoehtoisesti työsuhde voidaan sopia alkamaan jo loppuvuodesta 2022)

Toimipaikkana on Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) Beirutissa.

Suomen Lähi-idän instituutti on tiedeinstituutti, joka tekee Lähi-idän klassisten ja nykyisten kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimusta, tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta, järjestää alan opetusta yhteistyössä yliopistojen kanssa ja tuo tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja Lähi-idästä käytyyn keskusteluun Suomessa. FIMEn toimialue kattaa koko Lähi-idän. Työskentely FIMEssä tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen Lähi-idän tutkimukseen.

Työpaikka on suunnattu soveltuvan oppialan post doc -tutkijalle tai väitöskirjatyön viimeistelyvaiheessa olevalle väitöskirjan tekijälle. Työtehtävät ovat vaativia, ja niiden menestyksekäs hoitaminen edellyttää rekrytoitavalta aiempaa kokemusta viestinnästä, yleistajuisesta julkaisemisesta, työ- tai harjoittelukokemusta Lähi-idästä ja toimimisesta monikulttuurisessa ympäristössä, kokemusta kansainvälisten tapahtumien järjestelyistä sekä erinomaista englannin ja vähintään kohtalaista suomen kielen taitoa. Arabian taito lasketaan eduksi. Post doc -tutkijan edellytetään tekevän itsenäistä tutkimusta. Työ Lähi-idässä vaatii oma-aloitteisuutta, ennakkoluulotonta asennetta, joustavuutta ja kärsivällisyyttä.

Tehtävän palkkaus, työtehtävät, asuntoetu ja työsuhteen kesto:

  • Työajasta 50 % on oman tutkimuksen tekoa. Toinen 50 % sisältää instituutin hallinnollisia tehtäviä, opetusta, viestintää, kurssien ja tapahtumien järjestämistä sekä muita instituutin johtajan määräämiä tehtäviä.
  • Post doc -tutkijalle maksetaan tehtävästä palkkana 2 990 euroa/kk,
  • Väitöskirjan viimeistelyvaiheessa olevalle tutkijalle maksetaan tehtävästä palkkana 2 730 euroa/kk.
  • Lisäksi Beirutissa asumisen kustannuksia voidaan korvata korkeintaan 400 €/kk.
  • Työsuhde on määräaikainen 1.1.2023–31.12.2024. (Vaihtoehtoisesti työsuhde voidaan sopia alkamaan jo vuoden 2022 puolella.)

Lisää tietoa: Suomen Lähi-idän instituutista ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiöstä.

Tehtävää koskevat kysymykset voi osoittaa säätiön asiamies Anu Leinoselle (etunimi.sukunimi@fime.fi, +358407320776). Hakemus, johon liitetään ansioluettelo, julkaisuluettelo ja tutkimussuunnitelma (tutkimussuunnitelman pituus enintään 5 sivua), pyydetään lähettämään 15.5.2022 mennessä sähköpostitse asiamiehelle. Väitöskirjan tekijöiltä vaaditaan lisäksi ohjaajan lausunto työn etenemisestä. Haastattelut järjestetään Skypen välityksellä 20.5. ja 23.5.2022.

Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallitus tekee päätöksen valinnasta kesäkuun alkupuolella pidettävässä kokouksessaan.

Linkki tietosuojaohjeeseen.