Esitelmäkutsu: Kuudes Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tutkimuksen kollokvio

Link to the Call for Papers in English

Tutkimuskohteena Lähi-itä: missä, miten ja kenelle 

9.–10.12.2021, Helsinki

HUOM! Esitelmäkutsua on jatkettu 29.8.2021 saakka!

Missä kulkevat Lähi-idän rajat – ja missä tutkimusalan rajat? Lähi-idän tutkijoita yhdistää kiinnostus Lähi-idän kieliin, kulttuureihin, uskontoihin, historiaan ja politiikkaan, ei jaettu metodi tai teoreettinen viitekehys. Ei ole yhtä kaikkien jakamaa tapaa määritellä alueen tai tieteenalan rajoja. Tästä huolimatta Lähi-idän tutkimus olettaa ja osaltaan myös tuottaa Lähi-itää ymmärrettävänä kokonaisuutena. Tämän kollokvion tarkoituksena on reflektoida erityisesti suomalaisen Lähi-idän tutkimuksen vaihtoehtoisia Lähi-itiä, näistä käytävää keskustelua sekä näiden yhteyksiä moninaisiin kulttuurisen, poliittisen ja taloudellisen vallan muotoihin.      

Suomen Lähi-idän instituutin (FIME) ja Helsingin yliopiston järjestämässä monitieteisessä kollokviossa tarkastellaan Lähi-idän tutkimusperinteiden rajoja, yhtymäkohtia ja yhteentörmäyksiä. Tapahtumaan tarjottavassa ohjelmassa kannustamme rikkomaan tutkimusperinteiden rajoja, haastamaan totuttuja näkökulmia ja kokeilemaan rohkeasti uudenlaisia sisältöjä ja toteutustapoja. Tervetulleeksi toivotetaan kaikki historiallista ja nykyistä Lähi-itää tutkivat esitykset, paneelit ja pyöreän pöydän keskustelut. Kollokvion teemaan kuuluvia kysymyksiä ovat mm.:

– Miten eri tavoin Lähi-itää on määritelty tutkimuksessa ajallisesti, maantieteellisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti?
– Ajallis-paikallisen lähestymistavan rajoitukset: tutkimus diasporakonteksteissa ja digitaalisissa ympäristöissä
– Millaista Lähi-itää muinaisen Lähi-idän tutkimus tuottaa?
– Lähi-idän historiallinen muisti ja muistajat
– Lähi-itää tutkivien identiteetti Lähi-idän tutkijoina
– Orientalismin ja rasismin haamu Lähi-idän tutkimuksessa
– Kenen äänen pitäisi tulla kuulluksi Lähi-idän tutkimuksessa ja kenen se pitäisi kuulla?
– Tutkijan sananvapaus ja vastuut julkisilla foorumeilla. Esimerkiksi tutkijoihin kohdistuva painostus islamiin ja maahanmuuttoon liittyvässä keskustelussa
– Eettisesti kestävä tutkimusyhteistyö ja osallistava tutkimus
– Lähi-idän tutkimus, politiikka ja aktivismi 
– Pandemian vaikutukset Lähi-idän tutkimukseen

Olemme erityisen kiinnostuneita esitelmistä, joissa näitä kysymyksiä käsitellään Suomessa tehtävän Lähi-idän tutkimuksen kontekstissa. Myös opinnäytetöiden tekijöitä kannustetaan lähettämään abstraktinsa. 

Abstraktit sekä ehdotukset valmiiksi paneeleiksi tulee lähettää 29.8.2021 mennessä verkkolomakkeen kautta. Tarkemmat ohjeet tähän löytyvät FIMEn sivuilta (http://www.fime.fi/colloquium2021-call-for-papers/).

Tieto kollokvioon hyväksymisestä sekä lisätietoa ilmoittautumisesta ja konferenssimaksun (60€, perustutkinto-opiskelijoille 30€) maksamisesta lähetetään 10.9. mennessä. Takaraja ilmoittautumisille on 1.10.2021. Kollokvion lopullinen ohjelma julkaistaan marraskuun alussa. Avaamme myös yleisöilmoittautumisen silloin. .

Ohjeet abstraktin lähettämiseen 

Esitelmäehdotukset kollokvioon lähetetään verkkolomakkeella. Voit ehdottaa yksittäistä esitelmää, valmiiksi koottua paneelia tai pyöreän pöydän keskustelua. Esitelmän kieli voi olla suomi tai englanti.

Ehdotukset yksittäisiksi esitelmiksi lähetetään tällä lomakkeella: http://www.fime.fi/colloquium2021-abstract-submission-individuals/Täytäthän lomakkeeseen esitelmän otsikon sekä max. 2300 merkin mittaisen abstraktin.  

Kollokvioon toivotaan myös 3–4 esitelmöitsijän valmiiksi koottuja paneeleja. Jos haluat ehdottaa paneelia, käytä tähän erillistä lomaketta: http://www.fime.fi/colloquium2021-abstract-submission-pre-organised-panels/. Lomakkeen täyttämisen jälkeen kukin panelisti täyttää lisäksi yksittäisen esitelmän ehdotuslomakkeen (linkki yllä) ja valitsee lomakkeesta kohdan “osallistun valmiiksi koottuun paneeliin”. 

Ohjelmaan otetaan mielellään myös muutamia pyöreän pöydän keskusteluja (roundtable), joihin panelistit eivät valmistele esitelmiä. Pyöreän pöydän keskustelua ehdotetaan lähettämällä seuraava lomake (http://www.fime.fi/colloquium2021-abstract-submission-pre-organised-panels/), jonne kuvataan keskustelun teema, tavoitteet ja osanottajat. Tämän jälkeen keskustelijat lähettävät yksittäisen esitelmän ehdotuslomakkeen, jonne abstraktin sijaan voi kirjoittaa lyhyen esittelyn itsestään. 

Tärkeää tietoa hakijoille

Noudata abstraktissasi 2300 merkin ylärajaa. Tämän ylittävät merkit eivät tallennu järjestelmäämme. 

Sinun on hyväksyttävä FIMEn kollokvioita koskeva tietosuojaseloste, jotta voit lähettää lomakkeen. 

Jos lomakkeen täyttämisessä on ongelmia, olethan yhteydessä FIMEn säätiön asiamieheen (fime(at)fime.fi). 

Etäosallistuminen

Kollokvioon on mahdollista osallistua myös etänä. Etäosallistujilta toivomme erityisesti ehdotuksia valmiiksi kootuista paneeleista. Etäosallistumisen maksu on 30 €.