Beduiini-identiteettiä etsimässä – Intensiivikurssi Jordaniassa 17.-31.5.18

17.5.2018 - 31.5.2018


Tapahtuman kuvaus

Lähde mukaan perehtymään beduiiniyhteisöihin ja heimoidentiteettiin Jordaniassa! Kurssin aikana tutustutaan beduiinien materiaaliseen ja immateriaaliseen kulttuuriin ja pohditaan, miten ja miksi identiteettiä ja kulttuuria luodaan, ylläpidetään ja muokataan. Lähtökohtana ovat antropologia ja perinteentutkimus, mutta identiteettiä lähestytään laajasti eri näkökulmista. Kurssilla tarkastellaan beduiinien omien näkemysten lisäksi mm. kolonialismin ja orientalismin perintöä, valtiollista ideologiaa, turismin vaikutusta, sekä kulttuuriperintöä säilyttäviä toimijoita. Lisäksi perehdytään taloudellisten, poliittisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutukseen beduiinikulttuurin elinvoimaisuuteen nykypäivänä.

Kurssin vetäjänä toimii FT Päivi Miettunen, joka työskentelee Suomen Lähi-idän instituutin tutkija-koordinaattorina Beirutissa. Tällä hetkellä Päivi tekee vertailevaa tutkimusta eri maiden beduiinien informaatiokäyttäytymisestä. Väitöskirja-aineistoa kerätessään Päivi asui useaan otteeseen Etelä-Jordaniassa paikallisten beduiinien luona.  Päivi osallistui myös suomalaisen Aaroninvuori -projektin kaivauksiin Petrassa ja tutki Aaroninvuoreen liittyviä perinteitä ja uskomuksia.

Kurssiin sisältyy kirjallinen (5-7 s.) harjoitustyö, jonka aiheesta ja toteutustavasta sovitaan kurssin vetäjän kanssa. Tutkimusaihe on mahdollista valita omien opintojen ja kiinnostusten pohjalta. Tarkoitus on, että ainakin osa työssä käytettävästä aineistosta kerätään paikan päällä esimerkiksi haastattelujen, osallistuvan havainnoinnin, tai kirjastotyöskentelyn kautta.

Tiistaina 27.3. järjestetään Helsingissä tapaaminen, jonka aikana käydään läpi käytännön asioita, sekä sovitaan henkilökohtaisista harjoitustöistä.

Kurssista ja hyväksytystä harjoitustyöstä on mahdollista saada 5 op alue- ja kulttuurientutkimuksen maisteriopintoihin. Muissa oppiaineissa suorituksesta tulee sopia opintojen ohjaajan kanssa erikseen.

Hinta: Kurssi maksaa opiskelijoille 600 e. Suomen Lähi-idän instituutti kattaa n. 2/3 todellisista kustannuksista. Hintaan sisältyy lennot, majoitus jaetuissa huoneissa aamiaisineen, sekä ohjelmaan kuuluvat kuljetukset, vierailut ja sisäänpääsyt. Ateriat autiomaassa sisältyvät myös hintaan, muut ateriat osallistujat kustantavat itse. Osallistujien tulee hankkia itselleen matkavakuutus. Rokotukset kannattaa päivittää ajan tasalle ennen matkaa.

Hakeminen: Kurssille otetaan enintään 10 osallistujaa. Kurssille voit hakea 31.1. mennessä lähettämällä kurssin vetäjälle (paivi.miettunen@fime.fi) vapaamuotoisen motivaatiokirjeen (enintään 1 sivu), josta ilmenee, miksi haluat kurssille ja miten se liittyy opintoihisi. Etusijalla ovat Helsingin yliopiston ”Return of tribalism” -luentokurssille osallistuvat, mutta lopullisessa valinnassa otetaan huomioon myös opintojen vaihe, sekä kurssin merkitys opinnoissa. Kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 15.2. ja kurssille valittujen on vahvistettava osallistumisensa viimeistään 22.2.

Osallistumismaksu 600 e tulee olla maksettuna 16.3. mennessä.

Huom! Retkillä liikutaan paljon jalan vaikeakulkuisessakin maastossa. Lisäksi osallistujilta edellytetään valmiutta majoittua osan ajasta leiriolosuhteissa.

Alustava aikataulu

To 17.5. Lento Ammaniin

Pe 18. – Ti 22.5. Amman: Nähtävyyksiä, luentoja ja vierailuja eri toimijoiden luokse Ammanissa ja lähi-alueilla.

Ke 23.5. – La 26.5. Petra: Tutustuminen Petraan sekä alueen beduiineihin. Vierailuja lähialueille.

Su 27.5. – Ti 29.5. Wadi Rum: Tutustuminen alueeseen ja sen beduiiniheimoihin.

Ke 30.5. Aqaba, illalla paluu Ammaniin

To 31.5. Paluu Helsinkiin

”Return of Tribalism” -luentokurssi

Jordanian intensiivikurssia edeltää Helsingin yliopistossa 7.-14.5. järjestettävä luentokurssi Return of Tribalism – Tribal elements in culture, conflict and social structure of the modern MENA region. Kurssit tarjoavat yhdessä monipuolisen katsauksen heimoyhteiskuntaan ja heimoidentiteettiin, mutta molemmat voi suorittaa myös erikseen. Lisätietoja luentokurssista tullaan päivittämään yliopiston sivulle https://courses.helsinki.fi/fi/ALKU-AF315/120093698.


Takaisin tapahtumiin