Tutkijat

Raija Mattila

 

Instituutin johtajana huhtikuusta 2014 alkaen toiminut Raija Mattila on assyriologi. Raija tutkii Assyrian suurvaltaa, joka hallitsi Lähi-itää 1. vuosituhannella eaa. Raijan kiinnostuksen kohteita ovat Assyrian hallinto ja sen korkeimmat virkamiehet, egyptiläiset Assyriassa ja Babyloniassa sekä eläimet muinaisessa Mesopotamiassa.

Instituutti käynnisti vuonna 2018 Raijan vetämän, työpajoista koostuvan kansainvälisen hankkeen, joka tutkii vähemmistöjen sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista asemaa Assyrian ja Babylonian imperiumeissa 1. vuosituhannella eKr. Ensimmäinen työpaja pidettiin Beirutissa huhtikuussa 2018, ja se tarkasteli vähemmistön käsitettä muinaisen Lähi-idän kontekstissa. Työpajat järjestetään yhteistyössä Suomen Akatemian huippuyksikköjen Muinaisen Lähi-idän imperiumit ja Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa kanssa.

Raija on julkaissut uusassyrialaisia hallinnollisia ja yksityisasiakirjoja. Hänen väitöskirjansa The King’s Magnates (2000) käsitteli Assyrian korkeimpia virkamiehiä.

Raija on Helsingin yliopiston assyriologian dosentti sekä jäsen Suomen Akatemian huippuyksikössä Changes in Sacred Texts and Traditions. Ennen FIMEn johtajuutta Beirutissa hän työskenteli Helsingin yliopistossa Lähi-idän henkinen perintö -hankkeessa, tutkijana Uppsalan yliopistossa, FIMEn johtajana Damaskoksessa (2004-2008), Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa, Chicago Assyrian Dictionary -projektissa Chicagon yliopistossa USA:ssa sekä Assyrian valtionarkistot -hankkeessa Helsingin yliopistossa.

 

Taavi Sundell

FIMEn tutkija-koordinaattori Taavi Sundell viimeistelee maailmanpolitiikan väitöskirjaa korkeakoulutuksen poliittisesta taloudesta Jordaniassa ja Suomessa. Diskurssiteoriaan ja kriittiseen poliittiseen talouteen tukeutuva artikkeliväitöskirja tarkastelee, miten eri toimijat artikuloivat yksityisen ja julkisen välistä rajaa korkeakoulutuksessa sekä mihin ymmärryksiin yliopistojen ja korkeakoulutuksen yhteiskunnallisesta roolista nämä tukeutuvat. Suomen osalta väitöskirja perustuu olemassa olevaan dokumenttiaineistoon, kun taas Jordanian tapauksessa tätä täydentää Taavin 2013–17 maassa keräämä haastatteluaineisto.

Taavi on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta yleisen valtio-opin oppiaineesta vuonna 2010. Sivuaineina hän luki kehitysmaatutkimusta sekä käytännöllistä filosofiaa. Vuosina 2010–13 Taavi työskenteli vakituisena tutkimusavustajana Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa. Väitöskirjaprojektinsa aikana Taavi on työskennellyt koordinaattorina Suomen Akatemian rahoittamassa Politics and Numbers: Global Governance and Policy Instruments -projektissa, opettanut ja koordinoinut kahta Helsingin yliopiston Helsinki Summer School -kurssia sekä opettanut omassa tiedekunnassaan ja Avoimessa yliopistossa.

Taavilla on affiliaatio 2019–22 toteutettavaan Suomen Akatemian rahoittamaan Whirl of Knowledge: Cultural Populism and Polarisation in European Politics and Societies -projektiin. Tutkija-koordinaattorina toimiessaan hän käynnistää post doc -projektin. Tässä hän suunnittelee tarkastelevansa inhimillisen pääoman teorian roolia koulutuksesta ja siirtolaisuudesta käytävässä keskustelussa Lähi-idän kontekstissa.

 

Instituutissa aiemmin työskennelleet tutkijat

Päivi Miettunen

Päivi Miettunen toimi instituutin tutkija-koordinaattorina vuosina 2017-2018.

Päivi valmistui maisteriksi Helsingin yliopiston seemiläisten kielten ja kulttuurien oppiaineessa. Sivuaineinaan hän on lukenut muun muassa arkeologiaa, tietojenkäsittelytiedettä ja informaatiotutkimusta. Pro gradu -työssään hän tutki Jordanian Petrassa sijaitsevaan Aaroninvuoreen liittyviä paikallisia uskomuksia ja rituaaleja. Vuosina 2000–2008 Päivi oli mukana suomalaisessa Aaroninvuoren kaivausprojektissa ja keskittyi erityisesti etnoarkeologiaan. Vuonna 2003 hän toimi harjoittelijana Suomen Lähi-idän instituutissa Damaskoksessa.

Päivi väitteli tohtoriksi Lähi-idän tutkimuksesta 2014. Väitöskirjassaan hän tutki modernisaation vaikutusta uskonnolliseen ja kulttuuriseen identiteettiin Etelä-Jordanian beduiinien parissa. Päivi inventoi kenttätutkimuksessaan alueen perinteisiä pyhiä paikkoja, joista useat olivat aiemmin kartoittamattomia kohteita. Osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen avulla hän perehtyi monipuolisesti paikalliseen beduiinikulttuuriin, perinteisiin ja murteisiin.

Vuonna 2016 Päivi työskenteli vierailevana tutkijana Lundin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen keskuksessa (CMES). Vuoden aikana hän perehtyi erityisesti Lähi-idästä tulleiden maahanmuuttajien informaatiokäyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa sekä portinvartijoiden rooliin tiedonhankinnassa.