Tutkijat

Raija Mattila

 

Instituutin johtajana huhtikuusta 2014 alkaen toiminut Raija Mattila on assyriologi. Raija tutkii Assyrian suurvaltaa, joka hallitsi Lähi-itää 1. vuosituhannella eaa. Raijan kiinnostuksen kohteita ovat Assyrian hallinto ja sen korkeimmat virkamiehet, egyptiläiset Assyriassa ja Babyloniassa sekä eläimet muinaisessa Mesopotamiassa.

Instituutti käynnistää vuonna 2018 Raijan vetämän, työpajoista koostuvan kansainvälisen hankkeen, joka tutkii vähemmistöjen sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista asemaa Assyrian ja Babylonian imperiumeissa 1. vuosituhannella eKr. Ensimmäinen työpaja pidetään Beirutissa huhtikuussa 2018, ja se tarkastelee vähemmistön käsitettä muinaisen Lähi-idän kontekstissa. Työpajat järjestetään yhteistyössä Suomen Akatemian huippuyksikköjen Ancient Near Eastern Empires ja Changes in Ancient Texts and Traditions kanssa.

Raija on julkaissut uusassyrialaisia hallinnollisia ja yksityisasiakirjoja. Hänen väitöskirjansa The King’s Magnates (2000) käsitteli Assyrian korkeimpia virkamiehiä.

Raija on Helsingin yliopiston assyriologian dosentti sekä jäsen Suomen Akatemian huippuyksikössä Changes in Sacred Texts and Traditions. Ennen FIMEn johtajuutta Beirutissa hän työskenteli Helsingin yliopistossa Lähi-idän henkinen perintö -hankkeessa, tutkijana Uppsalan yliopistossa, FIMEn johtajana Damaskoksessa (2004-2008), Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa, Chicago Assyrian Dictionary -projektissa Chicagon yliopistossa USA:ssa sekä Assyrian valtionarkistot -hankkeessa Helsingin yliopistossa.

 

 Päivi Miettunen

 

FIMEn tutkija-koordinaattori Päivi Miettusen post doc -projekti keskittyy informaatiokäyttäytymisen rooliin sosiaalisen identiteetin muodostumisessa Lähi-idän beduiini- ja maahanmuuttajayhteisöissä. Päivi tutkii informaatiolähteiden käyttöä ja valintaa ja analysoi tämän prosessin vaikutusta sosiaalisen identiteetin muotoutumiseen ja ilmaisemiseen. Vertaileva tutkimus hyödyntää monipaikkaista etnografiaa.

Päivi valmistui maisteriksi Helsingin yliopiston seemiläisten kielten ja kulttuurien oppiaineessa. Sivuaineinaan hän on lukenut muun muassa arkeologiaa, tietojenkäsittelytiedettä ja informaatiotutkimusta. Pro gradu -työssään hän tutki Jordanian Petrassa sijaitsevaan Aaroninvuoreen liittyviä paikallisia uskomuksia ja rituaaleja. Vuosina 2000–2008 Päivi oli mukana suomalaisessa Aaroninvuoren kaivausprojektissa ja keskittyi erityisesti etnoarkeologiaan. Vuonna 2003 hän toimi harjoittelijana Suomen Lähi-idän instituutissa Damaskoksessa.

Päivi väitteli tohtoriksi Lähi-idän tutkimuksesta 2014. Väitöskirjassaan hän tutki modernisaation vaikutusta uskonnolliseen ja kulttuuriseen identiteettiin Etelä-Jordanian beduiinien parissa. Päivi inventoi kenttätutkimuksessaan alueen perinteisiä pyhiä paikkoja, joista useat olivat aiemmin kartoittamattomia kohteita. Osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen avulla hän perehtyi monipuolisesti paikalliseen beduiinikulttuuriin, perinteisiin ja murteisiin.

Vuonna 2016 Päivi työskenteli vierailevana tutkijana Lundin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen keskuksessa (CMES). Vuoden aikana hän perehtyi erityisesti Lähi-idästä tulleiden maahanmuuttajien informaatiokäyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa sekä portinvartijoiden rooliin tiedonhankinnassa.