Kurssit

 

Kursseista ilmoitetaan yleensä vähintään kolme kuukautta ennen kurssin ajankohtaa instituutin verkkosivuilla, sekä ainejärjestöjen ja instituutin postituslistoilla. Opiskelijat valitaan kursseille hakemusten perusteella ja kurssien suorittamisesta annetaan todistus. Opiskelijoiden on sovittava kurssien korvaavuudesta oman yliopiston kanssa.

Tulevia kursseja

 

Beduiini-identiteettiä etsimässä, 17.-31.5.2018, Jordania 

Kurssin aikana tutustutaan beduiinien materiaaliseen ja immateriaaliseen kulttuuriin ja pohditaan, miten ja miksi identiteettiä ja kulttuuria luodaan, ylläpidetään ja muokataan. Lähtökohtana ovat antropologia ja perinteentutkimus, mutta identiteettiä lähestytään laajasti eri näkökulmista. Kurssilla tarkastellaan beduiinien omien näkemysten lisäksi mm. kolonialismin ja orientalismin perintöä, valtiollista ideologiaa, turismin vaikutusta, sekä kulttuuriperintöä säilyttäviä toimijoita. Lisäksi perehdytään taloudellisten, poliittisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutukseen beduiinikulttuurin elinvoimaisuuteen nykypäivänä.
Kurssin vetäjänä toimii FT Päivi Miettunen, joka työskentelee Suomen Lähi-idän instituutin tutkija-koordinaattorina Beirutissa.
Lähetä hakemuksesi viimeistään 31.1.2018 mennessä.

Lue tarkempi ohjeistus täältä.

Menneitä kursseja

Marokko ja Välimeren muuttoliike-Intensiivikurssi, 5.-12.3.2018, Marokko

Kurssilla käsiteltiin Välimeren muuttoliikennettä Marokon näkökulmasta sekä Pohjois-Marokon historiaa ja yhteiskuntaa. Perehdymme aiheeseen luennoilla ja retkillä.
Asiantuntijana kurssilla oli arabian kielen ja islamintutkimuksen yliopistonlehtori Marko Juntunen.

Egypt as an International and Regional Actor, 7.–15.3.2017, Kairo
Kurssilla perehdyttiin Egyptin asemaan alueellisena suurvaltana panarabismin ajoista nykypäivään. Aihetta käsiteltiin laajasti identiteetin, uskonnon, median ja politiikan kautta. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Lähi-idän opiskelijat ry:n kanssa.

Reporting the Middle East, 17.–21.10.2016, Kairo
Kurssilla perehdyttiin Lähi-idän, erityisesti Egyptin tilanteeseen ja mediaan paikallisten asiantuntijoiden johdolla. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Kairon amerikkalaisen yliopiston, Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa.

Opi arabiaa Beirutissa! Puhutun arabian intensiivikurssi29.5.– 09.6.2016, Beirut
Kurssilla seitsemän suomalaisopiskelijaa osallistui Libanonin arabian kurssille ALPS-kielikoulussa. Kurssi järjesttiin yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa.

Lessons from Finland in History Education, 6.12.2014, Beirut
Yhteistyökumppaneina Suomen historianopettajien liitto, Libanonin amerikkalainen yliopisto (Lebanese American University) ja Libanonin historiayhdistys (Lebanese Association for History)

Media Role in Revolution, Counter-Revolution and Democratization in Arab Spring Countries, 2014, Kairo
Yhteistyökumppaneina Tampereen yliopisto ja Kairon amerikkalainen yliopisto

Iranilainen yhteiskunta, 2014, Iran
Yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Lähi-idän opiskelijat ry:n kanssa

Arkeologinen opiskelijaekskursio, 2014, Turkki

Arabian intensiivikurssi Helsingin yliopiston opiskelijoille, 2014, Amman

90-vuotias Turkin tasavalta tarkastelussa, 2013, Istanbul

Opi arabiaa Ammanissa! Puhutun arabian intensiivikurssi, 2012, Amman

Lebanon – A Quest for State, Society, Security and Citizenship, 2012, Beirut
Yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Beirutin amerikkalaisen yliopiston kanssa.

Kuvitustyöpaja Beirutissa, 2011, Beirut
Yhteistyössä Université Libanaise, opettajana Riikka Juvonen.

Faraonisen Egyptin taide ja kulttuuri 2010

Ilmastonmuutos, vesi ja turvallisuus Lähi-idässä 2010

Opi arabiaa Damaskoksessa! Puhutun arabian intensiivikurssi 2010

Islam, yhteiskunta ja sukupuoli Lähi-idässä 2009

Syyrian arabian puhekielen kurssi 2009

Lähi-itä kansainvälisessä poliittisessa järjestelmässä 2009

Hellenismi Lähi-idässä 2008

Konservointikurssit I ja II 2008

Juutalainen ja kristillinen Kairo 2007

Turkki tienristeyksessä 2007

Assyria ja Syyria 2007

Libanonin ekskursio 2006

Lähi-itä ja Eurooppa: poliittinen ja yhteiskunnallinen muutos 2006

Egyptin arabian puhekielen kurssi 2006

Historiallinen Damaskos 2006

Uhanalaiset kielet, kielen kuolema ja kielen revitalisaatio 2005