Arabian kielen opiskelu

Sivu päivitetty 28.2.2019

Instituutti antaa tietoa arabian opiskelumahdollisuuksista  ja voi tukea arabien opettajien etsimisessä yksityisopetukseen. Instituutti ei vastaa muuttuneista tai virheellisistä tiedoista. Lisätietoja kursseista saa suoraan kursseja järjestäviltä tahoilta. Muistathan tarkistaa Ulkoministeriön matkustustiedotteet ennen matkustamista.

 

Kuva: Anni Harmaala

Helsingissä

Helsingin yliopisto

Arabiaa voi opiskella maailmankulttuurien laitoksella tai kielikeskuksessa. Muiden korkeakoulujen opiskelijat voivat hakea joustavaa opinto-oikeutta.

Helsingin seudun kesäyliopisto

Opetustarjonta vaihtelee vuosittain.

Helsingin työväenopisto

Tarjolla on eri tasoisia kursseja alkeista edistyneempiin.

Ammanissa

Amman on turvallinen vaihtoehto arabian opiskeluun, ja se tarjoaa paljon erilaisia vaihtoehtoja arabian opiskeluun. Kurssit ovat hyvin intensiivisiä, joten ne on tarkoitettu motivoituneille opiskelijoille. Ammanissa voi opiskella sekä kirjakieltä että Jordanian murretta. Paikalliset osaavat englantia, mutta monin paikoin tarjoutuu mahdollisuuksia harjoittaa arabiaa myös käytännössä. Helsingin yliopistolla on vaihtopaikkoja University of Jordanissa, missä on mahdollista opiskella myös arabiaa.

Ahlan Jordan

Tarjoaa erilaisia kursseja rennossa ympäristössä läpi vuoden. Kurssivalikoima on kattava, keskuksessa voi opiskella modernia sekä puhekielen arabiaa. Opetus on pääosin pienryhmissä tai yksityisopetuksena, mutta keskus tarjoaa myös etäopetusta Skype:n välityksellä. Ahlan Jordan järjestää säännöllisesti erilaisia retkiä ja vapaa-ajantapahtumia.

Ahlan Jordan on luvannut tarjota kurssimaksuihin 10% alennuksen arabian opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat kursseille instituutin verkkosivujen tietojen perusteella. Opiskelijan tulee laittaa instituutille sähköpostia osoitteeseen institute(at)fime.fi ja ilmoittaa milloin ja mille kursseille hän on osallistumassa, saadakseen alennuksen kurssimaksuihinsa. Instituutti ei kuitenkaan hoida varsinaisia kursseille ilmoittautumisia opiskelijan puolesta.

Ali Baba International Center

Tarjoaa erilaisia kursseja läpi vuoden. Tarjolla on kuukauden mittaisia kursseja, joissa opiskellaan arabiaa yhteensä 80 tuntia. Lisäksi keskus järjestää kuukauden mittaisia kesäkursseja, jossa kurssiin kuuluu retkiä ja muita aktiviteetteja. Lisäksi keskuksella on tarjota räätälöityjä yksityiskursseja, joissa voidaan keskittyä esimerkiksi johonkin tiettyyn aihealueeseen. Keskus tarjoaa opetusta sekä puhekielessä että klassisessa arabiassa.

Qasid Institute for Classical and Modern Standard Arabic

Tarjoaa kursseja läpi vuoden. Opiskelija voi halutessaan valita yhdeksän viikkoa kestävän kesäkurssin tai kaksitoista viikkoa kestävän syys-, talvi-, tai kevätkurssin. Opiskelijoita kannustetaan käyttämään kieltä sekä luokassa että luokan ulkopuolella. Kyseisellä instituutilla on tarjolla kursseja sekä klassisessa että modernissa arabiassa. Lisäksi tarjolla on erityiskursseja puhekielessä.

Sijal Institute

Kieli- ja kulttuuri-instituutti järjestää niin pidempiä syys- tai kevätlukukauden mittaisia arabian kursseja kuin viiden viikon pituisia intensiivisiä kesäkursseja. Tasoja on kolme aloittelijasta edistyneeseen ja eteneminen on ripeää. Kursseilla opitaan rinnakkain modernia arabiaa ja Jordanian puhekieltä. Sijal-instituutti voi tarvittaessa järjestää majoituksen, kunhan tarpeensa ilmoittaa ajoissa; myös perhemajoitus on mahdollinen.

University of Jordan / The International Institute for Teaching Arabic to Speakers of Other Languages (II-TASOL)

Koulutusohjelmassa on mahdollista opiskella arabiaa intensiivisesti ja tehokkaasti. Kurssitasoja on yhteensä kuusi, jokainen taso kestää neljä kuukautta. Yhden tason läpäistyään opiskelijan on mahdollista aloittaa seuraava taso. Opiskelu kyseisessä ohjelmassa vaatii motivaatiota ja sitoutumista, sillä kurssilla edetään nopeasti. Kurssin aikana pidetään välikoe ja loppukoe. Lisäksi kotitehtäviä on paljon. Lisäksi keskus järjestää räätälöityjä yksityistunteja ja pienryhmäopetusta. Majoitusmahdollisuus tarjotaan yliopiston tiloissa.

Irbidissä

Yarmouk University Language Center

Beirutissa

Beirut on laadukas vaihtoehto arabian opiskeluun. Beirutiin kerääntyy erityisesti kesäisin opiskelijoita ympäri maailman opiskelemaan arabiaa intensiivikursseille. Kurssit ovat yleensä hyvin tiivistahtisia ja vaativatkin paljon työtä. Kurssit ovat eritasoisia ja kursseilla on mahdollisuus opiskella sekä modernia arabiaa sekä puhekieltä. Kurssien yhteydessä tutustutaan usein myös turistikohteisiin sekä paikalliseen kulttuuriin.

Arabian harjoittaminen kurssien ulkopuolella voi olla vaikeaa, sillä paikalliset yleensä osaavat sujuvasti englantia sekä ranskaa. Toisaalta Beirut on kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki, jossa opiskelu on varmasti ikimuistoinen kokemus.

American University of Beirut / Center for Arab and Middle Eastern Studies (CAMES)

Kuuluisa tehokkaista intensiivikursseista, joita järjestetään eri tasoisille opiskelijoille. Opetusta järjestetään pääasiassa kesäisin, jolloin opiskelija voi osallistua kuuden ja puolen viikon pituiselle kurssille. Oppitunteja on viitenä päivänä viikossa; joka päivä opiskellaan viisi tuntia modernia arabiaa ja tunti Libanonin murretta. Kurssille on ilmoittauduttava etukäteen, vaatimuksena on että opiskelijalla on perustiedot arabiasta. Kurssimaksu on kallis, lisäksi erikseen on maksettava muun muassa asumiskulut.

Academy of Languages and Practical Skills/ ALPS Beirut

ALPS tarjoaa oppilaiden tarpeiden ja aikataulujen mukaisesti räätölöityjä kursseja standardi arabiasta ja puhekielestä. Opetusta on tarjolla sekä pienryhmissä että yksityisopetuksena. ALPS:issa opiskellaan yleensä noin kuukauden jaksoissa, jolloin uusia kursseja on tarjolla jatkuvasti. Viikottaisen tuntimäärän voi valita itselleen parhaiten sopivaksi. ALPS:in parhaana puolena on juostavuus ja opetuksen laatu, joka huomioi oppilaiden tarpeet. Pienryhmäkurssin hinta n. 8.5-9 USD/tunti, yksityisopetus 23-24 USD/tunti (syksy 2018).

Calf/ Center of Arabic Language for Foreigners

Uusi, vuonna 2017 aloittanut koulu. Calf tarjoaa kursseja modernissa arabiassa tai puhekielessä. Opetusta on tarjolla 3-5 hengen pienryhmissä, toisena vaihtoehtona Calf tarjoaa yksityistunteja. Pienryhmissä opetus maksaa 7-9 USD/tunti, yksityistuntien hinta on 18 USD/tunti (kevät 2019).

Lebanese American University / Summer Institute for Intensive Arabic Language and Culture

Tarjoaa monipuolisen kieli-ja kulttuuriohjelman, joka keskittyy kielenopetuksen ohella myös yhteiskunta- ja kulttuuritiedon lisäämiseen. Yliopistolla on tarjottavanaan kuuden viikon kesäkurssi (kesä-elokuu) sekä syyskurssi (syys-joulukuu). Kursseilla opiskellaan modernia arabiaa sekä Libanonin murretta. Kurssiin sisältyy myös luentoja alueen historiasta ja kulttuurista. Lisäksi joka viikko tehdään retkiä Libanonin historiallisiin kohteisiin. Kurssi on hyvin intensiivinen ja tämä näkyy myös kurssin hinnassa.

Saifi-Institute for Arabic Language

Tarjoaa räätälöityjä kursseja sekä modernissa arabiassa sekä Libanonin murteessa. Saifi-instituutin tavoitteena on luoda opiskelijalle mahdollisimman vahva käytännön kielitaito, jota opiskelija voi helposti harjoittaa oppituntien ulkopuolella. Opetus tapahtuu pienryhmissä, toisena vaihtoehtona Saifi-instituutti tarjoaa yksityistunteja. Yksityistuntien hinta on 25 USD/tunti (kevät 2019).

Université Saint-Joseph de Beyrouth / CREA Centre de recherches et d’études arabes

Tarjoaa arabian opetusta käyttäen apuna ranskaa. Opetusta tarjotaan kuudella eri tasolla, kurssien kestot vaihtelevat kursseittain.

Kairossa

Kairosta löytyy useita paikkoja, joissa voi opiskella arabian kieltä. Kielikurssien hinnat ja opetuksen taso vaihtelevat merkittävästi paikasta riippuen. Alla olevat koulut ovat tyypillisimpiä paikkoja arabian opiskeluun Kairossa, ja yleisesti ottaen opiskelijoilla on hyviä kokemuksia näistä paikoista. Jos etsit kielikurssia Kairosta, sinun kannattaa harkita, minkä verran olet halukas maksamaan siitä. Osa kouluista on ylihinnoiteltuja. Tulee myös miettiä sitä, minkälainen opetus sopii itselle parhaiten: toisille yksityisopetus on liian intensiivistä, kun taas toiset saattavat turhautua muun ryhmän ehdoilla etenemiseen.

Jos olet opiskellut arabiaa pidemmän aikaa, kannattaa harkita yksityisopettajaa. Kouluissa on jatkuvasti tarjolla alkeiskursseja, mutta edistyneiden ryhmiä on hankalampi löytää. Kairo on täynnä henkilöitä, jotka ovat halukkaita opettamaan arabiaa yksityisesti. Kannattaa kuitenkin olla varovainen niiden opettajien kanssa, jotka eivät työskentele minkään virallisen kielikoulun palveluksessa. Yhden oppitunnin hinta yksityisopettajalla voi vaihdella suuresti.

Ahlan Kairo

Ahlan Kairo tarjoaa erilaisia kursseja rennossa ympäristössä läpi vuoden, niin modernia kuin puhekielen arabiaa. Keskus on hinnoiltaan edullinen ja opetukseltaan laadukas. Lisäksi keskus järjestää myös edullisia yhteismajoituksia.

American University in Cairo / Arabic Language Institute

Yksi perinteisimmistä paikoista arabian opiskeluun Kairossa. Laadukkaita kursseja tarjolla, mutta kallis vaihtoehto kielen opiskeluun. AUC on koulumainen ympäristö, jossa aikataulut eivät ole yleensä neuvoteltavissa.

American University in Cairo: School of Continuing Education

Tarjolla useita eri tason kursseja sekä klassisessa arabiassa että Egyptin murteessa ja kääntämisessä.

Fajr Center

Fajr Center on egyptiläinen vaihtoehto kielen opiskeluun. Heillä on tarjolla sekä klassista että Egyptin arabiaa kaikilla tasoilla (klassinen: tasot 0-14; Egyptin arabia: tasot 1-8). Peruskurssin lisäksi muuta ryhmäopetusta saattaa olla hankala löytää. Syksyllä 2018 peruskurssin hinta oli n. 125 USD. Fajr Centeriltä voi kysyä myös mahdollisuudesta intensiivikurssiin yksityisopettajalla. Opettajat ovat hyviä, ja koulun ilmapiiri verrattain ainutlaatuinen. Fajr Center soveltuu erinomaisesti työteliääseen, mutta tehokkaaseen kielenopiskeluun.

International Language Institute (ILI)

AUC:n lisäksi toinen perinteinen paikka arabian opiskeluun Kairossa. 4 viikon aloittelijan kurssi modernia standardiarabiaa, jossa opetusta kolme tuntia päivässä, maksaa 555 USD (syksy 2018). Kurssien alkamispäivät voi tarkistaa koulun verkkosivuilta. Koululla on hyvät sivut, joista löytyy lisätietoja.

Aleksandriassa

Egyptissä arabiaa voi opiskella myös Aleksandriassa. Hyviä kokemuksia on yhdestä keskuksesta.

Alexandria Centre for Languages

Marokossa

Marokossa hyviä kokemuksia on yhdestä keskuksesta, Rabatissa.

Ahlan Marokko

Omanissa

Omanissa hyviä kokemuksia on yhdestä keskuksesta.

Noor Majan Arabic Institute