Instituutti

Instituutti tekee Lähi-itään liittyvää tutkimusta, tukee Suomessa tapahtuvaa Lähi-idän tutkimusta ja opetusta yhteistyössä suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa sekä edistää tieteellistä yhteistyötä Suomen ja Lähi-idän välillä. Instituutti toteuttaa myös kulttuuritapahtumia ja tekee kulttuuriyhteistyötä Suomen ja Lähi-idän maiden välillä. Instituutti tekee toiminnallaan Suomea tunnetuksi Lähi-idässä ja sillä on edustus Egyptissä (FIME Kairo).

Suomen Lähi-idän instituutti on yksi Suomen neljästä ulkomailla sijaitsevasta tiedeinstituutista, ja se kuuluu Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkostoon. Instituutin toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, tiedettä ja kulttuuria tukevat säätiöt, yhdistykset ja yksityishenkilöt.

 


Instituutti

Instituutti tekee Lähi-itään liittyvää tutkimusta, tukee Suomessa tapahtuvaa Lähi-idän tutkimusta ja opetusta yhteistyössä suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa sekä edistää tieteellistä yhteistyötä Suomen ja Lähi-idän välillä. Instituutti toteuttaa myös kulttuuritapahtumia ja tekee kulttuuriyhteistyötä Suomen ja Lähi-idän maiden välillä. Instituutti tekee toiminnallaan Suomea tunnetuksi Lähi-idässä ja sillä on edustus Egyptissä (FIME Kairo).

Suomen Lähi-idän instituutti on yksi Suomen neljästä ulkomailla sijaitsevasta tiedeinstituutista, ja se kuuluu Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkostoon. Instituutin toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, tiedettä ja kulttuuria tukevat säätiöt, yhdistykset ja yksityishenkilöt.